Hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh năm 2015

Năm 2015, hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức để phù hợp tình hình, thể hiện qua việc giám sát được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, việc ban hành các nghị quyết xác đáng, hợp lòng dân, công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri thực hiện kịp thời, đúng quy định… Qua đó, góp phần quan trọng cùng với các cấp, các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm, tạo đà đưa Cà Mau tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.

Hội nghị giao ban lần thứ tám giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố, được tổ chức tại huyện Đầm Dơi.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 3 KỲ HỌP HĐND

Đó là kỳ họp thứ 12, 13 và 14. Qua đó, HĐND tỉnh đã ban hành 41 nghị quyết trên các lĩnh vực, làm cơ sở quan trọng để UBND tỉnh và các ngành chức năng tổ chức điều hành, thực hiện, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tiêu chí định mức phân bổ dự toán ngân sách 2016 - 2020; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020…

19 CUỘC KHẢO SÁT, GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

Qua 19 cuộc khảo sát, giám sát đã có báo cáo kết quả giám sát và có 141 kiến nghị đến Chính phủ, một số Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số địa phương. Các nội dung khảo sát, giám sát thiết thực liên quan trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương: Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng của năm; kết quả nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và kết quả triển khai chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; công tác duy tu, sửa chữa các công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xóa nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…

4 ĐỢT TIẾP XÚC CỬ TRI

Trong năm, HĐND tỉnh đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri tại 48 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, có 3.694 cử tri đến dự, trong đó có 508 cử tri tham gia phát biểu với 1.534 ý kiến. Qua các cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và chính quyền địa phương giải đáp tại chỗ. Tuy nhiên, vẫn còn 58 ý kiến, kiến nghị, được các tổ đại biểu tiếp thu và Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến các ngành chức năng trả lời cử tri theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến sắp xếp bố trí dân cư đảo Thanh niên Hòn Chuối.

6 HỘI NGHỊ THẨM TRA

Các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị thẩm tra đối với 10 báo cáo, 16 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Qua đó, các ban và các đại biểu dự hội nghị đã phát hiện một số nội dung chưa đúng quy định, còn vướng mắc, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương… từ đó có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào các văn bản, để các ngành chức năng tiếp thu, chỉnh sửa; làm căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết.

2 HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, tổ chức 2 hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố với các chủ đề: “Mô hình tổ chức của HĐND cấp huyện, xã”, “Chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND cấp huyện, xã” và “Vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong hoạt động chất vấn”, “Những bài học kinh nghiệm qua tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố”. Hội nghị là điều kiện để đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại địa phương, góp phần cùng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND.

BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM NHIỀU CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA HĐND, UBND TỈNH

HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm nhiều chức danh quan trọng của HĐND và UBND tỉnh do đến tuổi nghỉ hưu, để hưởng chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh: Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lâm Văn Bi và một số chức danh thuộc thành viên UBND tỉnh.

THỐNG NHẤT NHIỀU CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ QUAN TRỌNG

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến đối với với việc đầu tư, xây dựng nhiều công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh và ngành chức năng tổ chức thực hiện: Nhà máy Điện gió tỉnh Cà Mau, đê biển Đông, kè ngầm tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ bảo vệ đê biển Tây, kè chống sạt lở ven sông TP. Cà Mau, sắp xếp, bố trí dân cư đảo Thanh niên Hòn Chuối, trụ sở làm việc của công an xã, nhà thi đấu đa năng 4.000 chỗ, bệnh viện lao và bệnh viện phổi, khu neo đậu tránh trú bão đảo Hòn Khoai, xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất giống - Trại giống Khánh Lâm II…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn