Học tập và làm theo Bác phong trào thường xuyên, liên tục

Qua thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, phong trào học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Năm Căn ngày càng thiết thực hơn, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, đi vào thực tế cuộc sống của mỗi người, mỗi tổ chức.

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Năm Căn ngày càng lan tỏa và đi vào đời sống.

Trong sinh hoạt chi bộ, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung học tập và thảo luận các chuyên đề học tập, liên hệ thực tiễn để xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng những tiêu chí cụ thể: Ý thức tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc; ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình...

Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đã có 2 xã đạt chuẩn NTM là Hàm Rồng và Hàng Vịnh. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia. Điển hình, xã Hàm Rồng có mô hình Cổng an ninh trật tự; mô hình Phòng, chống tội phạm “3 khóa, 3 báo” huy động nhân dân xã góp phần cùng với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư. Nhiều mô hình của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh: Hố rác tự hoại, thắp sáng đường quê, hàng rào xanh, vườn rau, ao cá, thờ ảnh Bác trong gia đình; tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Ngày Vì người nghèo; làm đường giao thông nông thôn… Vận động quyên góp các loại quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, hỗ trợ tiền đò cho học sinh ở xa, hỗ trợ gia đình khó khăn… với tổng số tiền hàng tỷ đồng/năm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung: Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; tiết kiệm trong chi tiêu tài chính công, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đăng tải các quy trình, thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện; thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông; xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Các công trình xây dựng cầu, lộ giao thông, xây dựng nông thôn mới luôn được sự đồng thuận cao trong dân.

UBND huyện tăng cường chấn chỉnh kỷ luật hành chính, thành lập tổ kiểm tra công vụ để từng bước chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực; chất lượng công tác được nâng lên, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.

Qua triển khai thực hiện, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc vai trò tiên phong gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt hơn; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân thể hiện ngày càng mật thiết hơn.

Ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đã có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy phong trào học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ, ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên và tự giác.

Tới đây, huyện tập trung công tác tuyên truyền, phát động việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả chiều rộng và chiều sâu; tuyên truyền trực quan đậm nét. Chỉ đạo chặt chẽ, có hình thức kiểm điểm, xử lý đến nơi đến chốn, nhất là ở những tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị và người đứng đầu có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Bộ phận giúp việc tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy kiểm tra, giám sát toàn diện các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị. Kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất của cấp ủy, vừa chấn chỉnh, uốn nắn trong lãnh đạo, chỉ đạo vừa kịp thời phát hiện cách làm mới, mô hình hay để tuyên dương, nhân rộng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn