Khi vai trò mặt trận được phát huy

Những ngày này, khắp các khu dân cư trong tỉnh tưng bừng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ngày hội năm nay có phần đặc biệt hơn, bởi ghi dấu ấn cả giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh “báo công” thành tích đạt được, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” còn nhằm động viên, kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Khi vai trò MTTQ được phát huy, sẽ thúc đẩy sự phát triển trên nhiều lĩnh vực, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào nhân đạo, từ thiện… Các cuộc vận động trên được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức đoàn thể và địa phương; tạo động lực mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Khi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh thì cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng được nâng chất; được các địa phương lồng ghép vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với xây dựng chuẩn NTM và văn minh đô thị. MTTQ và các đoàn thể đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận góp công, góp sức cùng địa phương xây dựng thành công NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 63,67% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 18,96% ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa; có 14/82 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến cuối năm công nhận thêm 3 xã.

Khẳng định rõ vai trò của Mặt trận, Huyện ủy Phú Tân ban hành Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 21/8/2014 về lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tham gia xây dựng NTM. Trên cơ sở phân công này, mỗi đơn vị, mỗi ngành đều có công việc cụ thể để thực hiện và chịu trách nhiệm. Chỉ thị đã góp phần thúc đẩy NTM ở Phú Tân đạt kết quả quan trọng, người dân đồng thuận đóng góp 343,4 tỷ đồng; ba xã Tân Hải, Tân Hưng Tây và Việt Thắng được công nhận đạt chuẩn.

Qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực do MTTQ phát động, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là phòng, chống tội phạm, trong những năm qua, được MTTQ các cấp tích cực thực hiện. Ông Nguyễn Hoàng Xuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trần Văn Thời: Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức thành viên và Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã/thị trấn vận động đoàn viên, hội viên và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đến nay, huyện đã kiện toàn, củng cố 13 hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, 22 đội dân phòng, 13 tổ dân phố, 1.270 tổ nhân dân tự quản, 157 ban bảo vệ xóm ấp; người dân đã cung cấp hàng ngàn tin có giá trị, giúp lực lượng công an khám phá hàng ngàn vụ án, làm giảm đáng kể tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” cùng với đền ơn đáp nghĩa đã phát huy được truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo của tỉnh. Trong 5 năm qua, đã có gần 15.000 hộ thoát nghèo và trên 3.500 hộ thoát cận nghèo. Đặc biệt, thông qua cuộc vận động đã góp phần nâng cao được nhận thức của người nghèo nỗ lực vươn lên, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại. Cuối năm 2015, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 3,2 - 3,4%.

Bà Phạm Kim Luyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, chia sẻ: “Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân tham gia công tác giảm nghèo trên địa bàn thị trấn, chúng tôi phân công trách nhiệm cho các tổ chức thành viên phụ trách. Cụ thể, Mặt trận vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà, tặng quà; Hội Liên hiệp Phụ nữ có mô hình hùn vốn hỗ trợ sản xuất, vận động xây dựng mái ấm tình thương; Đoàn Thanh niên vận động đoàn viên xây dựng quỹ học bổng, tặng xe đạp, áo phao... cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật... Những việc làm cụ thể, thiết thực như thế ngày càng lan tỏa sâu rộng, đóng góp vào kết quả công tác giảm nghèo của địa phương. Từ năm 2011 đến nay, có 415 hộ thoát nghèo, hiện thị trấn Năm Căn còn 160 hộ nghèo, chiếm 3,38%”.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng nhiều hình thức.

Bằng những hoạt động thiết thực: Tổ chức hội chợ quảng bá hàng Việt, các phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tạo được ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi người dân thông qua lượng hàng hóa nội địa được tiêu thụ cao hơn những năm trước, việc sử dụng hàng ngoại giảm đáng kể. Theo ông Lưu Văn Quốc, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh, từ năm 2009 đến nay, đã tổ chức 64 phiên hội chợ và 12 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Qua đó, người tiêu dùng Cà Mau ngày càng ưa chuộng hơn đối với hàng Việt, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng hàng Việt Nam có nhiều cơ hội đưa hàng hóa trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Thông qua các phiên chợ, người tiêu dùng được tiếp cận hàng Việt chất lượng tốt, giá cả rẻ hơn hàng ngoại nhập, từ đó tạo nên thay đổi trong hoạt động mua sắm của người dân.

Qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực do MTTQ phát động, đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được thanh niên thực hiện; chất lượng hoạt động của phụ nữ trong tham gia học tập, lao động, xây dựng gia đình được nâng lên; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả; khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, thiết thực, phát triển, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp sức mạnh đại đoàn kết; tăng cường tính phản biện xã hội; phát huy dân chủ cơ sở; phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, là cơ sở chính trị tin cậy của Đảng bộ, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền các cấp. “Có như thế thì “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm mới thực sự là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy, nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, sưởi ấm tình làng, nghĩa xóm”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phan Mộng Thành quyết tâm.

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 18/11, khắp 949/949 khóm/ấp; có 9 khu dân cư ở 9 huyện, thành phố được chọn làm điểm. Ngày hội với nội dung và hình thức gồm phần lễ, phần hội và các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Nét mới của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm nay là được nâng lên về mặt quy mô, người dân và địa phương sẽ tìm giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, nhiệm vụ và nội dung cụ thể về xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn