Làm việc tại Cà Mau, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng: “Đẩy mạnh xây dựng các mô hình dân vận khéo”

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên BCH Trung ương Đảng Thào Xuân Sùng - Phó Trưởng ban, làm trưởng đoàn vừa có chuyến làm việc tại Cà Mau. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Dũng.

Đây là chương trình công tác của Ban Dân vận Trung ương trước thềm Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm ghi nhận tình hình tư tưởng và đời sống các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng; đánh giá kết quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh năm 2015 và cả giai đoạn 2010 - 2015.

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đã qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh từng bước được đổi mới và có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố; chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ước đến cuối năm 2015, tỉnh có 9/12 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt. Nhờ dân vận khéo, công tác xây dựng nông thôn mới gặt hái kết quả nổi bật, hiện nay bình quân mỗi xã đạt 12/19 tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền về lối sống nền nếp cho hơn 1.200 lượt người dân; vận động xây dựng 15 căn Nhà tình thương, Nhà vì đồng đội; vận động đưa 900 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 11 tỷ đồng, Quỹ Vì người nghèo trên 42 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt nhiều chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, lòng tin của chức sắc, tín đồ đối với Đảng, Nhà nước được nâng cao. Tổ chức tổng kết và phát động thi đua thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân về ý thức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng (người áo xanh) thăm Khu di tích lịch sử - văn hóa Hòn Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời).

Trong nhiều bài học kinh nghiệm được đúc kết trong 5 năm (2010 - 2015) về thực hiện công tác dân vận tại địa phương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Dũng nhấn mạnh: Phải quán triệt sâu sắc các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết 25/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xác định thực hiện công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải xác định nội dung và lựa chọn phương thức phát động thi đua sát với nhiệm vụ thực tế của địa phương; cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận vào những chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân vận.

Đánh giá cao nỗ lực thực hiện công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng chỉ đạo một số định hướng trọng tâm, trọng điểm về thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới: “Cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận; chú trọng gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, chính quyền. Tăng cường đào đạo nhân lực cho địa phương về thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh xây dựng các mô hình dân vận khéo theo hướng hiệu quả, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước theo hướng đồng cảm, chia sẻ, thông tin và định hướng tư tưởng. Bên cạnh đó, kịp thời tuyên dương những cá nhân, tập thể làm tốt công tác dân vận tại địa phương”.

Trong chuyến làm việc tại tỉnh, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời và Thường trực Huyện ủy về việc thực hiện công tác dân vận tại cơ sở.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn