Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ

Công tác cải cách hành chính ở huyện Đầm Dơi những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) ở huyện đã được nâng lên.

Đoàn công tác huyện kiểm tra công vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Trần Phán. Ảnh:TRẦN DANH

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND huyện xác định: Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đẩy mạnh cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của huyện trong sạch, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là huyện quyết tâm nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp, xem đây là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Huyện có 17 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong đó 1 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND - UBND huyện, 16 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, thị trấn. Tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phân công từ 4 - 5 công chức, viên chức giải quyết công việc. Năm nay, huyện sẽ tiếp tục quan tâm bố trí, kiện toàn cán bộ, công chức có năng lực, đạo đức và kỹ năng giao tiếp để làm việc tại bộ phận này. Bên cạnh đó, sẽ lấy sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, công dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá, nhận xét đối với công chức, viên chức. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, ông Trần Anh Chót khẳng định: “Phương châm là lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở, nhằm cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi cải cách hành chính”.

Các bộ phận một cửa huyện Đầm Dơi đều niêm yết đầy đủ, công khai thủ tục hành chính.

Một trong những nhiệm vụ mà huyện Đầm Dơi tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quyết liệt để nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong năm nay là: Tập trung rà soát tất cả các TTHC trên các lĩnh vực, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ đối với những TTHC gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; duy trì những thủ tục thật sự cần thiết, đơn giản, có chi phí thấp nhất. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC, công bố, niêm yết công khai TTHC đúng quy định.

Khắc phục tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, năm nay huyện sẽ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở và trang thiết bị làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị: Xã Tạ An Khương Đông, Trần Phán, Thanh Tùng, Quách Phẩm Bắc, Nguyễn Huân, Tân Đức và thị trấn Đầm Dơi.

Ngoài ra, để nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC, huyện Đầm Dơi phấn đấu 3 tháng một lần tổ chức hội nghị đối thoại với công dân và doanh nghiệp, theo đó có đổi mới hình thức tổ chức. Ông Trần Anh Chót cho biết: “Không tổ chức một điểm như trước đây nữa, mà thông qua phiếu khảo sát, địa bàn xã nào có nhiều ý kiến bức xúc của người dân và doanh nghiệp, thì chọn xã đó làm điểm để tổ chức hội nghị đối thoại về cải cách hành chính”.

Huyện Đầm Dơi quyết tâm đột phá trong cải cách hành chính. Phấn đấu thực hiện các TTHC ngày càng nhanh, gọn, thuận tiện, không gây phiền hà và tốn kém cho người dân và doanh nghiệp. Khẩu hiệu chung là: “Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”; “Trách nhiệm của công chức đối với nhân dân: Đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình, giải quyết TTHC nhanh chóng, đúng quy định”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn