Mức đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm 2017-2018

Học sinh, sinh viên (HS, SV) là nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Theo điểm b, khoản 4, Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về các đối tượng phải đóng BHYT; HS, SV đóng 4,5% mức lương cơ sở.Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau hướng dẫn: Năm học 2017 - 2018, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở, trừ học sinh thuộc nhóm đối tượng thân nhân người có công, thân nhân lực lượng vũ trang, người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng khác đã có thẻ BHYT.

Như vậy, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời gian sử dụng của thẻ BHYT, tương đương 702.000 đồng/năm.

Trong đó, học sinh, sinh viên đóng 70%; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%.
Theo đó, học sinh lớp 1 sẽ đóng 15 tháng, từ 01/10/2017 - 31/12/2018; học sinh lớp 12 sẽ đóng từ ngày hết hạn của thẻ BHYT đang sử dụng đến ngày 31/5/2018; sinh viên năm thứ nhất sẽ đóng từ ngày nhập học hoặc từ ngày hết hạn thẻ BHYT đang sử dụng đến ngày 31/12/2018; sinh viên năm cuối sẽ đóng từ ngày hết hạn của thẻ BHYT đang sử dụng đến ngày kết thúc khóa học.

Các mức đóng BHYT gồm: 3 tháng đóng 122.850 đồng (Nhà nước hỗ trợ 52.650 đồng); 6 tháng đóng 245.700 đồng (Nhà nước hỗ trợ 145.300 đồng);12 tháng đóng 491.400 đồng (Nhà nước hỗ trợ 210.600 đồng); 15 tháng đóng 614.250 đồng (Nhà nước hỗ trợ 263.250 đồng).

Đối tượng có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính (tức từ ngày 1/1 của năm), thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đối tượng tham gia nộp tiền đóng BHYT.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn