Mục tiêu mới về nông thôn mới

Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay huyện Đầm Dơi đã có những thành quả tốt trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn huyện có 2 xã là Tân Dân và Tạ An Khương Nam đạt chuẩn NTM, 9 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 3 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí; bình quân mỗi xã đã đạt 11,73 tiêu chí.

Xã Tân Dân quyết tâm giữ vững và nâng chất xã nông thôn mới.

Riêng xã Tạ An Khương, năm 2016 đã được huyện quan tâm đầu tư vốn và dồn sức chỉ đạo, đến cuối năm cơ bản hoàn thiện các tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, do tiêu chí hộ nghèo thay đổi theo chuẩn mới, nên xã chưa đạt NTM. Xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay. Ông Nguyễn Văn Nam (ấp Mương Điều A) bộc bạch: “NTM đem lại lợi ích rất thiết thực. Bản thân tôi cùng với người dân sẽ tiếp tục góp sức để xây dựng xã đạt NTM”.

Năm nay, huyện đặt mục tiêu: Hai xã Tân Dân và Tạ An Khương Nam tiếp tục nâng chất các tiêu chí để đến năm 2020 có 100% chỉ tiêu đạt theo quy định; xã Tạ An Khương thực hiện hoàn thành 18/19 tiêu chí (tạm thời chưa tính tiêu chí chợ nông thôn). Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 6/15 xã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Ông Nguyễn Minh Triều, người dân ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam: “Người dân chúng tôi mong muốn làm sao phải giữ vững và nâng chất NTM cao hơn nữa. Bà con cộng đồng trách nhiệm với nhau nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn”.

Có 5 nhiệm vụ quan trọng địa phương quan tâm và dồn sức thực hiện, gồm: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và kiện toàn tổ chức quản lý thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ huyện đến các xã, ấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM, phát huy sức mạnh của hệ thống các tổ chức chính trị, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình ở từng ngành, từng địa phương, từng tiêu chí cụ thể và kinh phí thực hiện chương trình. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội, bao gồm vốn dân, vốn doanh nghiệp, vốn tài trợ để đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo lao động nông thôn gắn với nhu cầu xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng gắn với phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, xử lý ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Tòng nhấn mạnh: “NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, nên phải quan tâm chỉ đạo thực hiện, không trông chờ cấp trên. Các xã phải xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí cụ thể, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là phải chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn