Năm 2018, phấn đấu tăng hơn 20% ở lĩnh vực xúc tiến đầu tư

Xúc tiến đầu tư có vai trò rất quan trọng trong hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tiềm năng, lợi thế thì công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với cơ chế, chính sách thu hút đầu tư là những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện.

Hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng đa dạng, thiết thực, mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng đa dạng, thiết thực, mạnh mẽ, sâu sát hơn. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư chọn Cà Mau là điểm đến để triển khai các dự án sinh lợi lâu dài.

Trong năm 2017, tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án, với tổng số vốn đăng ký hơn 5.000 tỷ đồng. Nhìn chung, hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm được đẩy mạnh và mang lại những kết quả tích cực, Cà Mau vẫn đang tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2017, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan đã tham dự Hội nghị gặp gỡ Hoa Kỳ năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh; làm việc với đoàn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; tham dự Hội nghị đầu tư vào các tỉnh ĐBSCL lần thứ 5, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam; Hội nghị năng lượng tái tạo tỉnh Cà Mau năm 2017... Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức đoàn tiền trạm sang làm việc với Liên đoàn Công thương và chính quyền tỉnh Nagasaki (Nhật Bản). Thông qua các buổi hội nghị và làm việc, những tiềm năng, lợi thế của Cà Mau đã được quảng bá hiệu quả đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhờ đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đến Cà Mau tìm hiểu và quyết định đầu tư trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thương mại dịch vụ, năng lượng tái tạo…

Riêng tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế của tỉnh trong năm 2017 đã xây dựng xong chương trình xúc tiến đầu tư và danh mục mời gọi đầu tư. Khu kinh tế Năm Căn, KCN Khánh An tiếp tục được đầu tư kết cấu hạ tầng. Cụm Công nghiệp Sông Đốc - phía Nam tích cực mời gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát hành hồ sơ mời thầu khu dịch vụ - dân cư KCN Sông Đốc.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư vào các KCN. Qua đó, đơn vị đã tiếp và làm việc với 60 lượt nhà đầu tư, tăng 20% lượt so với năm 2016.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, đề xuất loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đảm bảo quyền bình đẳng các nguồn lực và cơ hội kinh doanh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Trong năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận gần 2.900 hồ sơ, kết quả giải quyết đúng hẹn gần 100%. Qua đây cho thấy, công tác tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp cơ bản đảm bảo về quy trình tiếp nhận và thời gian trả kết quả. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được xác định đầy đủ, đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp theo dõi, tham khảo.

Hiệu quả của việc xúc tiến đầu tư tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, song trong triển khai thực hiện, công tác này cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài các KCN của tỉnh Cà Mau chưa được xây dựng đồng bộ; các đường đấu nối vào KCN, khu kinh tế mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh; chi phí đầu tư hạ tầng cao, khả năng sinh lợi từ các dự án hạ tầng thấp, nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật đăng ký đầu tư tại KCN, khu kinh tế... Tỉnh có 4 KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 1.222ha, tuy nhiên mới chỉ có KCN Khánh An là tạo được quỹ đất sạch cho doanh nghiệp thuê, nhưng kết cấu hạ tầng vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh; các KCN còn lại vẫn còn đang trong giai đoạn triển khai đầu tư.

Mặc dù thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư được tiếp nhận tại một đầu mối là Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, tuy nhiên tại đây vẫn còn một số thành phần thủ tục doanh nghiệp phải trực tiếp mang từ quầy này sang quầy kia, có nghĩa vẫn chưa liên thông hoàn chỉnh trong giải quyết thủ tục. Điều này ít nhiều gây phiền hà cho nhà đầu tư.

Năm 2018, tỉnh Cà Mau phấn đấu số lượng nhà đầu tư và số vốn đầu tư vào tỉnh Cà Mau sẽ tăng hơn 20% so với năm 2017. Để đạt được con số này, ngay từ những tháng cuối năm, các cơ quan hữu quan đã tập trung cao độ cho việc tham mưu xây dựng các chính sách ưu đãi đặc thù, các giải pháp xúc tiến hiệu quả, phù hợp với lợi thế và tiềm năng sẵn có tại địa phương.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn