“Năm Dân vận chính quyền” - tạo niềm tin với dân, xây dựng chính quyền vững mạnh

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận thời gian tới; đặc biệt, năm 2018, Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương chọn làm “Năm Dân vận chính quyền”.

Tại Cà Mau, thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng lúc thiếu sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận, còn biểu hiện xa dân, nhũng nhiễu, mất dân chủ, gây phiền hà trong nhân dân, làm ảnh hưởng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chưa cao.

Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền”. Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký kết và triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2018 - “Năm Dân vận chính quyền” trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn ban dân vận huyện ủy, thành ủy phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trên địa bàn các huyện, thành phố. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác dân vận của các cơ quan hành chính các cấp; tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát động các phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở… Phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của chính quyền để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tin, bài, phóng sự về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích; Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính các cấp, nhằm đảm bảo công tác dân vận chính quyền năm 2018 triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo ban dân vận cấp ủy căn cứ hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2018; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn