Nhận diện hạn chế trong cải cách hành chính

Cà Mau đứng ở một vị trí khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) của cả nước, điều này cho thấy công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.

Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh vài năm gần đây đều ở mức thấp: Năm 2012 xếp hạng 38/63 tỉnh/thành, năm 2013 xếp hạng 42, năm 2014 xếp hạng 38. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh hàng năm đều tụt giảm: Năm 2011 xếp hạng 32/63 tỉnh/thành, năm 2014 xếp hạng 58, năm 2015 xếp hạng 59.

Vì sao Cà Mau luôn đứng ở vị trí khiêm tốn? Vấn đề này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận và chỉ ra một số nguyên nhân: Một số nơi, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan hành chính chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về công tác CCHC. Thủ tục hành chính (TTHC) còn rườm rà. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Kết quả xếp hạng CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm tụt giảm, chậm được cải thiện, làm giảm lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp, đối với các cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là xương sống của CCHC. Việc rút ngắn, công khai minh bạch các loại thủ tục góp phần tạo tín nhiệm của các cơ quan nhà nước với bộ máy công quyền. Tuy nhiên, đã qua hoạt động kiểm soát TTHC gặp không ít hạn chế.

Thời gian qua, việc dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC chất lượng chưa cao, còn có biểu hiện tránh né việc quy định TTHC, vì phải trải qua trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, khó thực hiện. Việc đơn giản hóa TTHC chất lượng chưa cao, TTHC một số lĩnh vực chưa thực hiện, như quản lý xây dựng nhà ở nông thôn, cấp tạm biển số nhà. Đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định; nhận thừa, thiếu thành phần hồ sơ; yêu cầu chứng thực bản sao ngoài quy định, tình trạng yêu cầu trưởng ấp xác nhận TTHC còn khá phổ biến tại cấp xã. Công tác hướng dẫn công dân, tổ chức tiếp cận TTHC chậm đổi mới; việc văn hóa ứng xử thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ, công chức chậm được khắc phục…

Nâng chất hiệu quả hoạt động CCHC góp phần tạo lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp vào bộ máy công quyền. Đây là yêu cầu tất yếu của nền kinh tế hội nhập.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh ở tất cả các lĩnh vực, theo ông Phạm Quốc Sử - Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) thì trước mắt, cần xem kỹ năng thực hiện nhiệm vụ CCHC - kiểm soát TTHC là nghề của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. “Đã là nghề phải được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Vì vậy, xin được đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh đưa nội dung CCHC - kiểm soát TTHC vào chương trình đào tạo, đào tạo lại cho các bộ, công chức tại Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tạo nền tảng ổn định, lâu dài, mang tính kế thừa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho những năm tiếp theo”, ông Sử nói.

Ông Sử nhấn mạnh: “Phải phát huy tối đa, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và huy động tất cả các kênh thông tin cùng tham gia thực hiện. Đã qua, chỉ có các cơ quan báo, đài cấp tỉnh thực hiện, còn đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã thì chưa tham gia. Các địa phương cần tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại với công dân, doanh nghiệp cũng như đảm bảo tất cả phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được giải quyết”.

Được biết, cơ quan kiểm soát TTHC tỉnh sẽ liên kết với Hội Doanh nghiệp trẻ, UBND các huyện và TP. Cà Mau tổ chức tham vấn hướng dẫn doanh nghiệp, công dân về thực hiện quyền phản ảnh, kiến nghị, phương thức tiếp cận, thực thi Bộ TTHC. Qua đó nhằm tạo sự nhận thức thống nhất, đồng bộ giữa cơ quan giải quyết và người yêu cầu giải quyết TTHC. Đây là giải pháp đột phá, mang tính cấp bách và lâu dài.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn