Nông thôn mới phải được kiểm chứng từ sự phấn khởi của người dân

Đánh giá sự chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh, tại phiên họp trực tuyến mở rộng trong tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho rằng tình hình kinh tế - xã hội có những bước phát triển quan trọng, tạo nền tảng và động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo trong cơ cấu lại kinh tế các ngành, lĩnh vực; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp… Theo đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh việc chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung cải thiện chỉ số CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh đã thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch CCHC năm 2018 của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng tuần, UBND tỉnh đã tổ chức họp tổ công tác liên ngành để xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án đầu tư lớn; thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh để kiểm tra kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị…

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiên quyết, địa phương, đơn vị nào công tác giải quyết khiếu nại chậm được khắc phục, không tạo chuyển biến, để phát sinh vấn đề của nhân dân sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong những tháng cuối năm nay.

Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, chồng chéo

Đi sâu phân tích, đánh giá kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, đơn vị, lĩnh vực. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chỉ rõ chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã qua chưa đáp ứng yêu cầu. Một số văn bản quy phạm pháp luật còn sao chép lại các quy định của Trung ương; một số quy định còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, gây vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ. Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh tuy được quan tâm nhưng còn chậm. Thủ tục hành chính được cải cách khá mạnh nhưng một số thủ tục vẫn còn rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn trong quản lý, điều hành của cơ quan quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Việc chỉ đạo và thực hiện cải thiện, nâng cao chỉ số PCI và chỉ số CCHC quyết liệt nhưng kết quả mang lại chưa đạt yêu cầu; các chỉ số thành phần được cải thiện so với năm trước nhưng vẫn thấp so với cả nước và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước chưa thật tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chồng chéo. Việc thực hiện quy chế làm việc và kỷ luật, kỷ cương chưa thực sự nghiêm túc; vẫn còn một số trường hợp thực hiện nhiệm vụ chậm thời gian, chất lượng tham mưu chưa cao; chưa đề xuất giải pháp mang tính đột phá, chiến lược trong quản lý ngành; chưa chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị được giao. Việc xử lý khiếu nại của nhân dân chưa mang lại hiệu quả, theo yêu cầu thực tế, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề kéo dài. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiên quyết, địa phương, đơn vị nào công tác giải quyết khiếu nại chậm được khắc phục, không tạo chuyển biến, để phát sinh vấn đề của nhân dân sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong những tháng cuối năm nay.

Từ những yếu tố chủ quan, cùng với diễn biến của thời tiết hết sức phức tạp, gây thiệt hại và ảnh hưởng nhiều mặt đến tính mạng, đời sống của nhân dân, gây trở ngại đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ của Trung ương và nguồn lực đầu tư của tỉnh tập trung để khắc phục, ứng phó nên nguồn lực còn lại để đầu tư cho các công trình hạ tầng nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế không đáng kể. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng mặc dù đã được cải thiện so với trước đây nhưng vẫn còn yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, thu hút đầu tư còn thấp... nên chưa có yếu tố đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phân loại đối tượng để giảm nghèo hiệu quả, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đi vào từng vấn đề cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong những tháng còn lại của năm, cần tập trung thực hiện quyết liệt trên tinh thần phát triển toàn diện sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp, trong đó đẩy mạnh vào thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh (tôm, cua biển, lúa chất lượng cao, chuối, gỗ), hướng sâu vào 4 nội dung: Hợp tác - liên kết - thương hiệu - thị trường. Trước diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của tình trạng sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, bên cạnh túc trực nhằm chủ động hộ đê khẩn cấp tại những điểm xung yếu, cần hướng dẫn người dân trong bảo vệ tài sản và tính mạng, cứu giúp kịp thời.

Về xây dựng nông thôn mới, một lần nữa Chủ tịch UBND tỉnh nêu cao vai trò của yếu tố con người tại chỗ, cả trong chỉ đạo và điều hành đến nâng cao nhận thức của người dân địa phương để cùng hành động vì nông thôn đổi mới. Xã được công nhận là nông thôn mới phải được thể hiện trên tinh thần phấn khởi của mọi người dân, không chạy theo thành tích và phải nỗ lực nâng chuẩn, tiếp tục phát triển cao hơn, không được tự mãn để rồi tụt chuẩn, không đạt theo bộ tiêu chí mới. Với công tác giảm nghèo bền vững, phải xác định và phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng để từ đó ưu tiên trong thực hiện các chương trình, giải pháp giảm nghèo hiệu quả, dứt điểm và bền vững.

Tại phiên họp, nhiều vấn đề kiến nghị từ các địa phương được các sở, ngành trả lời cụ thể, trong đó đề nghị UBND tỉnh khi giao nhiệm vụ, nhất là cơ chế phối hợp phải nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị nhằm nêu cao vai trò, quy định trách nhiệm, công khai, minh bạch. Những yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được các đại biểu thảo luận, làm cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm, những việc cần làm ngay, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn