Phát huy vai trò của hội trong các phong trào thi đua

Trong những năm qua, cùng với việc bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ảnh: VŨ LINH

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào “Dân vận khéo”; tham gia các hội thi: Nhà nông đua tài, Nông dân nông thôn với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Tìm hiểu pháp luật, Viết về đề tài “Nông dân, nông nghiệp, nông thôn”, Kiến thức về bảo vệ môi trường nông thôn... “

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã triển khai kết nạp mới hết số hộ nông dân đủ điều kiện vào Hội, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay trên 140 ngàn hội viên (đạt 72,5% so với hộ nông dân). Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, trở thành động lực quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển ngành nghề ở nông thôn.

5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Hội tích cực tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ năm 2013 đến nay, nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện, doanh nghiệp cho mượn đã thực hiện 156 dự án, hỗ trợ hội viên vay, số tiền 34,41 tỷ đồng; triển khai 2 dự án Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số vốn 310 triệu đồng, hỗ trợ 23 hội viên chăn nuôi. Qua các mô hình, dự án, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động thành lập mới được 161 tổ hợp tác sản xuất, giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi có việc làm: Dự án Nuôi cua thương phẩm ở xã Tân Đức (huyện Đầm Dơi); Nuôi sò huyết ở xã Trần Thới (huyện Cái Nước)...

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngân hàng thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: VĂN ĐUM

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ký Chương trình liên tịch, thỏa thuận và hợp đồng ủy thác cho hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tổng dư nợ 604,608 tỷ đồng, có 759 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã khích lệ, động viên cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm vươn lên; thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai và khoa học - kỹ thuật đầu tư cho sản xuất. Hội chủ động và tích cực tham gia Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua 5 năm, Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh và các cấp Hội đã tổ chức được 1.369 lớp dạy nghề, cho 43.478 hội viên, nông dân với các ngành nghề: Nuôi tôm, nuôi cua, nuôi cá, trồng rau màu, sơ chế nông sản, tỷ lệ nông dân sau khi học nghề có việc làm và thu nhập ổn định đạt trên 90%. Nhiều địa phương, nhiều nông dân giỏi đã tham gia công tác dạy nghề, truyền nghề cho hội viên, nông dân theo phương pháp “nông dân dạy nông dân”, “cầm tay chỉ việc”. Các cấp Hội còn tích cực thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Với phương châm “Nhà nước, nhân dân cùng thực hiện”, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đóng góp 74,244 tỷ đồng, hiến 46,22ha đất, 458,415 ngày công lao động, góp phần xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, góp sức hoàn thành 1.304km lộ nông thôn, 1.552 cầu nông thôn, nạo vét 377km kênh mương thủy lợi, hỗ trợ xóa 513 căn nhà tạm cho người nghèo, giúp 7.581 hộ về cây, con giống và mô hình sản xuất.

Nhiều dự án phát triển kinh tế được triển khai đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân. Ảnh: HUỲNH LÂM

Thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội Nông dân tỉnh phối hợp tuyên truyền, nâng cao năng lực về công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyên truyền cho hội viên, nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội; hội viên nông dân mua Bảo hiểm y tế...

Những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong triển khai, thực hiện các phong trào nông dân ở nông thôn. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội vững về tư tưởng chính trị, mạnh về tổ chức và hành động, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bền vững, hiện đại; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong nông dân, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, nông dân.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn