Phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân

LTS: Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND các cấp đã nỗ lực trong các hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những nhiệm vụ phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong đó, đáng ghi nhận là những đổi mới và hiệu quả của hai hoạt động chính là giám sát và tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ qua. Báo ảnh Đất Mũi ghi nhận ý kiến của một số bà con cử tri ở các địa phương, các ngành, đoàn thể… đánh giá về hoạt động của đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ qua cũng như gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về cuộc bầu cử quan trọng chọn những vị đại biểu của dân cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, ngày 3/6/2014. Ảnh: PHÚ HỮU

Ông Lưu Quang Nhựt, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy:

“ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU”

Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh thời gian qua được thực hiện nghiêm túc. Mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết; đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đại biểu và các cơ quan chức năng ở địa phương đã đáp ứng được yêu cầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ tham gia đủ các cuộc TXCT, mà còn định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu. Không chỉ giải thích rõ ràng tại buổi tiếp xúc, ghi nhận và chuyển kiến nghị tới các cơ quan hữu quan, đại biểu còn giám sát để đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng, để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau.

Những đổi mới trong hoạt động TXCT thời gian gần đây tương đối toàn diện, thực hiện nghiêm túc. Với ý thức cao của các đại biểu HĐND, cũng như các cơ quan, ban, ngành chức năng, chất lượng hoạt động TXCT sẽ ngày càng tốt lên, mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri ngày càng khăng khít, xứng đáng với niềm tin mà cử tri và nhân dân tỉnh đã gửi gắm vào đại biểu HĐND.Ông Thạch Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời:

“TIẾP XÚC ĐỂ BIẾT NGUYỆN VỌNG CỦA DÂN”

Ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc đều được trả lời cũng như ghi nhận để trình lên cấp trên. Công tác phối hợp trong hoạt động TXCT cũng được thực hiện tốt và có nhiều đổi mới. Các đại biểu của HĐND các cấp đã đề cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị nội dung để báo cáo với cử tri. HĐND xã cũng đã cử cán bộ các phòng, ban tham gia TXCT để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi quyền hạn.

Về hoạt động giám sát, HĐND xã Khánh Bình Đông đã tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương, những vấn đề mới phát sinh xuất phát từ yêu cầu thực tế phản ánh, kiến nghị của cử tri. Từ đó chỉ rõ trách nhiệm của HĐND và thực thi pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các dự án, các quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước trên địa bàn. Trong mỗi nhiệm kỳ, HĐND xã đều tổ chức tốt các kỳ họp theo định kỳ. Trong mỗi kỳ họp đều phát huy được tính dân chủ, điều hành linh hoạt, sáng tạo, tạo được không khí cởi mở, tranh thủ được nhiều ý kiến tập thể. Tại các kỳ họp, đã thể hiện được trách nhiệm của người đại biểu đại diện của cử tri, tích cực tham gia đóng góp ý kiến mang lại quyền lợi chính đáng cho nhân dân.Ông Tống Văn Hoành, Bí thư Chi bộ ấp Công Nghiệp B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời:

“ĐẠI BIỂU NGÀY CÀNG GẦN DÂN”

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị - kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xác định được chức năng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ qua, HĐND luôn phát huy tốt vai trò trong công tác giám sát, ban hành và thực thi các văn bản, nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. HĐND các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết về những vấn đề quan trọng ở địa phương theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Thường xuyên làm tốt công tác giám sát các công trình mà Nhà nước đầu tư; tổ chức họp dân, kiểm tra việc thực hiện về nghị quyết của HĐND. Do đó, quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng, hoạt động của HĐND.Anh Trịnh Thành Trung, Phó Bí thư Huyện Đoàn Ngọc Hiển:

“XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN DÂN CỬ”

Trong chuỗi hoạt động của đại biểu HĐND thời gian qua, tôi nhận thấy trong những mặt làm được, nổi bật là việc TXCT và tham gia tiếp công dân ngày càng có trách nhiệm, mang lại hiệu quả khá cao, qua đó tăng cường niềm tin cho cử tri vào cơ quan dân cử. Thông qua việc TXCT, đại biểu HĐND thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải trình các ý kiến cử tri đặt ra, những vấn đề ngoài thẩm quyền thì tổng hợp và phản ánh trung thực, kịp thời đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đại biểu còn làm tốt công tác báo cáo với cử tri về hoạt động tại địa bàn ứng cử, báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh, kết quả sau mỗi kỳ họp HĐND, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết… Nhìn chung, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND luôn cho thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm. Mong rằng trong thời gian tới, số lần TXCT hàng năm của đại biểu sẽ nhiều hơn, tập trung vào thời điểm trước và sau mỗi kỳ họp; việc tổ chức TXCT nên tập trung ở nhiều điểm để thu hút đông đảo cử tri tham gia, từ đó đại biểu HĐND có điều kiện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của tất cả cử tri đặt ra.Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Ảnh: MỘNG THƯỜNG

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Phường 5, TP. Cà Mau, ngày 7/11/2014. Ảnh: MỘNG THƯỜNG

Bà Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân:

“CẦN QUAN TÂM ĐẠI BIỂU NỮ, ĐẠI BIỂU TRẺ”

Vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND xã 2 nhiệm kỳ, đã qua, chúng tôi cố gắng hết sức để làm tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở từng địa bàn, cơ sở; tập hợp những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri tới các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Thường xuyên đôn đốc việc giải quyết của các ngành, các cấp để thông tin lại cử tri. Từ việc duy trì tốt thông tin hai chiều, đã phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực của đại biểu; nhiều vấn đề qua phản ánh của đại biểu HĐND xã đã được quan tâm giải quyết, có những việc được xem xét, có kế hoạch, lộ trình giải quyết cụ thể. Từ đó, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã. Nhiệm kỳ tới, hy vọng cử tri cũng sẽ tiếp tục sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức đủ tài, nhất là quan tâm đại biểu nữ, đại biểu trẻ góp phần phát huy khả năng, năng lực thực tế của phụ nữ và trí thức trẻ khi tham gia lĩnh vực chính trị.Ông Từ Thanh Hài, cán bộ hưu trí phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau:

“PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐẠI BIỂU CỦA DÂN”

Thực tế nhiệm kỳ qua cho thấy, các đại biểu HĐND đã hoàn thành tốt trách nhiệm, đại diện cho nhân dân, luôn giữ vai trò là cầu nối giữa dân với Đảng, với chính quyền. Hoạt động giám sát, sau giám sát cũng được HĐND phường, thành phố, tỉnh đẩy mạnh với mục tiêu giám sát xem các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết đến đâu để có báo cáo, thông tin để cử tri được biết. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, hằng năm không tồn đọng, không còn vượt cấp, góp phần tạo thêm niềm tin, phấn khởi trong dân. Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND các cấp cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy còn một số hạn chế cần khắc phục: Công tác xây dựng pháp quyền còn hạn chế, khiêm tốn, một số quyết sách chưa đi vào chiều sâu; một số đại biểu còn e dè, nể nang né tránh, ít phát biểu… Kỳ vọng nhiệm kỳ tới, cử tri sẽ bầu chọn những đại biểu thật xứng đáng, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.Bà Trần Thị Thanh, hội viên Hội Cựu chiến binh ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi:

“HỨA PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”

Có lẽ gần dân nhất, sát dân nhất đó chính là đại biểu HĐND các xã, phường. Chính vì vậy, vai trò của người đại biểu HĐND cấp xã, phường cần phải được phát huy tốt nhất. Có như vậy thì những tâm tư, nguyện vọng của cử tri mới được phản ảnh đầy đủ, kịp thời đến với cơ quan chức năng. Khi bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND, chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào họ, nên chúng tôi mong muốn đại biểu được bầu hãy vì lợi ích của nhân dân mà gắng sức làm và mỗi khi đã hứa thì gắng sức thực hiện. Bởi thực tế nhiều bức xúc, kiến nghị của bà con và bản thân tôi cũng chưa được giải quyết thỏa đáng. Là cử tri, chúng tôi mong các đại biểu trúng cử lần này có tinh thần trách nhiệm, góp tiếng nói chung để làm cho đời sống nhân dân ngày càng phát triển hơn, xã hội công bằng, văn minh hơn.Ông Phạm Hoài Nhơn, Bí thư Chi bộ ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau:

“NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ TIẾP XÚC CỬ TRI”

Thực tế cho thấy, nhiệm kỳ qua, đa số đại biểu HĐND các cấp đã làm tốt vai trò đại biểu của dân, có đóng góp quan trọng trong giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đó cũng là những biểu hiện sinh động của tâm sáng, tài cao trong hàng ngũ đại biểu HĐND.

Trong các hoạt động của HĐND các cấp, có hoạt động TXCT, đã qua cho thấy một số ý kiến, kiến nghị của bà con được giải quyết kịp thời. Song bên cạnh đó, vẫn có những giải đáp chung chung, chưa thỏa đáng. Điển hình, trên địa bàn xã, trong nhiệm kỳ qua có quy hoạch Khu tiểu thủ công nghiệp ở ấp Tân Phong A, liền kề Khóm 7, Phường 8; địa phương đã tổ chức họp dân nhiều lần và có chủ trương không cho phép nhân dân sang bán, cất nhà… Từ đó, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa động tĩnh. Mong rằng các dự án sớm triển khai theo kế hoạch để bà con định cư, an tâm lao động sản xuất.

Sắp tới cần có giải pháp đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động HĐND các xã. Chúng tôi kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới sẽ bầu những vị đại biểu có đầy đủ năng lực, tất cả vì dân phục vụ, làm sao để nhân dân tin tưởng, phấn khởi, chung tay đưa quê hương phát triển đi lên.Ông Lâm Quang Gẫm, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trao tặng máy tính cho học sinh huyện U Minh. Ảnh: THANH MINH
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn