Phát sinh gây ô nhiễm môi trường từ sinh hoạt, sản xuất: “Cuộc chiến” chưa có hồi kết!

Kỳ cuối: Khó kiểm soát tốt hiện trạng môi trường, phát sinh ô nhiễm môi trường “Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Tại các khu dân cư, khu đô thị, một bộ phận người dân xả rác thải sinh hoạt không đúng quy định ở nơi công cộng, hình thành các điểm tồn đọng rác lâu ngày gây ô nhiễm; nước thải sinh hoạt chưa được xử lý xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước; các cơ sở sản xuất công nghiệp thường bố trí ven sông và còn tình trạng lén lút xả thải; tàu thuyền buôn bán di chuyển trên sông xả nước thải, dầu, nhớt vào sông, rạch ... dẫn đến tình trạng khó kiểm soát tốt hiện trạng môi trường, phát sinh ô nhiễm môi trường”- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trịnh Văn Lên nhìn nhận vấn đề. Về hoạt động kiểm soát chất thải y tế, ông Lên cho rằng còn hạn chế, việc trang bị lò đốt chất thải y tế, hệ thống xử lý nước thải tuy được ngành Y tế quan tâm và tăng cường đầu tư nhưng công tác vận hành chưa đạt yêu cầu. Hoạt động nuôi thủy sản, sên vét bùn đáy ao nuôi vẫn chưa kiểm soát tốt nên nước thải, chất thải nuôi tôm còn thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước sông, rạch ở nhiều nơi trong tỉnh.

Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau.

Việc quy hoạch chưa phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường

Phóng viên: Thưa ông, vì sao vấn đề ô nhiễm môi trường chưa thể khắc phục dù cơ quan quản lý đã quyết tâm trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt?

Ông Trịnh Văn Lên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã qua, việc quy hoạch bố trí các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp dọc theo ven sông, cơ sở sản xuất nằm lẫn trong khu dân cư hoặc gần khu dân cư; cơ sở phát sinh ô nhiễm môi trường cao nằm chung với các cơ sở sản xuất phát sinh ít ô nhiễm... chưa phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường, vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xả thải không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, cần phải điều chỉnh quy hoạch và lộ trình thực hiện để kiểm soát chất thải hiệu quả. Hạ tầng bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp chậm được đầu tư do hạn chế nguồn kinh phí nên các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp phải tự xử lý nước thải sản xuất do chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, dẫn đến chất lượng nước thải đầu ra khó kiểm soát và ý thức bảo vệ môi trường của chủ cơ sở chưa cao, vận hành hệ thống xử lý nước thải mang tính đối phó và tìm cách xả lén nước thải xử lý không đạt yêu cầu hoặc thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục tái diễn mặc dù đã chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng.

Ở khu vực đô thị chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, dẫn đến nước thải xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước mặt; nhiều khu dân cư có hệ thống thoát nước đã xuống cấp, hệ thống thu gom xử lý rác còn yếu kém, chưa được trang bị đồng bộ dẫn đến ô nhiễm do rác thải vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tỉnh chưa đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải tập trung (chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế, nguy hại) dẫn đến việc xử lý các loại chất thải còn phân tán gây ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, chỉ xử lý hành chính các hành vi gây ô nhiễm, chưa áp dụng xử lý hình sự, quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng từ việc xả thải của cơ sở hoặc buộc cơ sở phải có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường khu vực gây ô nhiễm... dẫn đến chưa đủ sức răn đe, vẫn còn tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài của cơ sở gây bức xúc trong nhân dân.

Cần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở

Phóng viên: Ông có thể cho biết về giải pháp khắc phục, cũng như những việc cần làm trước mắt trong việc khôi phục lại môi trường trong tỉnh?

Ông Trịnh Văn Lên: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tự giác thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. Cần xem xét bổ sung kinh phí đầu tư trang thiết bị, nhân lực cho công tác thu gom rác thải sinh hoạt, xử lý chất thải công nghiệp, y tế. Việc đầu tư hệ thống giám sát xả thải của doanh nghiệp, trước mắt đang đầu tư hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô xả thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát; đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước mặt trên các tuyến sông, rạch trong tỉnh.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, nhất là thực hiện đầy đủ cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, giám sát để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, theo quy định tại Chỉ thị số 09/CT-UBND.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm, tác động lớn đến môi trường; xử phạt nghiêm minh các hành vi gây ô nhiễm; hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện hành vi xả thải của các doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá các nguồn thải trên địa bàn tỉnh, xử lý vấn đề phát sinh nguồn thải khó kiểm soát để phòng ngừa những cơ sở có quy mô xả thải lớn có nguy cơ gây sự cố môi trường và rà soát công nghệ trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để điều chỉnh, loại bỏ những công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp; hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung; khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực xử lý rác thải để tăng cường năng lực thu gom, xử lý rác. Phát huy vai trò của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau vừa mới thành lập trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thực hiện các dự án môi trường. Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đến năm 2025 để tăng cường nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường, qua kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 14 bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh, vừa đề xuất tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, đây lại là các đơn vị công ích nên không xử phạt hành chính, mà đề xuất khắc phục ngay các hành vi về vi phạm môi trường, thời hạn đến hết tháng 10/2017. Riêng đối với Bệnh viện Quân dân y, dù đã được kiểm tra, nhắc nhở nhiều năm qua nhưng không thực hiện thủ tục về môi trường, đề xuất UBND tỉnh xử phạt hành chính theo quy định khoảng 300 triệu đồng.

Tại báo cáo về rà soát việc tiếp nhận và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, phục vụ Phiên họp thường kỳ lần thứ tư HĐND tỉnh tới đây, ông Trịnh Văn Lên cho biết, qua kiểm tra 10 cơ sở chế biến bột cá, thủy sản trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, đã có đến 5 cơ sở vi phạm với các hành vi không thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Qua kiểm tra tình trạng chất thải tro từ việc đốt trấu của các nhà máy chế biến bột cá phát tán vào môi trường gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực hiện xử lý chất thải đúng quy định. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thanh tra 4 cơ sở ở Cụm công nghiệp Sông Đốc và 8 cơ sở tại Khu công nghiệp Hòa Trung.


Kiên quyết xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường

Phóng viên: Quyết tâm trong công tác quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trong “cuộc chiến” bảo vệ môi trường này như thế nào, thưa ông?

Ông Trịnh Văn Lên: UBND tỉnh hiện đang quan tâm chỉ đạo sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn đang tích cực triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung vào việc kiểm soát chặt các hoạt động xả thải nhằm hạn chế xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Theo đó, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đưa yếu tố bảo vệ môi trường vào quy hoạch, nhất là quy hoạch dân cư, đô thị, phát triển sản xuất, đồng thời quản lý tốt quy hoạch để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, giám sát việc thực hiện các cam kết quản lý và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau nhằm hạn chế xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Hòa Trung trong năm 2017 (quy mô 2ha), nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; phối hợp các ngành chức năng hoàn thành quy hoạch “Cụm công nghiệp có mùi” để di dời các cơ sở có phát sinh mùi hôi ở các cơ sở chế biến chytin từ đầu vỏ tôm ở Khu công nghiệp Hòa Trung và chế biến bột cá ở Cụm công nghiệp Sông Đốc và vùng phụ cận, vào khu vực riêng biệt để thuận lợi trong kiểm soát chất thải và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Kết hợp tuyên truyền, vận động, cùng với kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường hoặc tái phạm nhiều lần, đề xuất Ban Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường kiến nghị UBND tỉnh xem xét, đình chỉ hoạt động của cơ sở để khắc phục ô nhiễm môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia cùng với chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường thông qua hoạt động của tổ tự quản về bảo vệ môi trường...

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!.

Theo quy hoạch lại các khu xử lý chất thải rắn tập trung liên huyện, tới đây sẽ có 3 khu tại các huyện U Minh, Cái Nước và Đầm Dơi, dự kiến Quý II/2017 sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Nhằm kiểm soát tốt hơn môi trường, Kỳ họp thứ ba (bất thường) HĐND tỉnh diễn ra tuần qua đã ban hành Nghị quyết về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn