Phát triển mô hình năng lượng bền vững trong cộng đồng

Là cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, những năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tiếp cận với nhiều tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để vận động viện trợ cho tỉnh Cà Mau trên nhiều lĩnh vực: Y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… Dự án “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững cấp cộng đồng tại tỉnh Cà Mau để góp phần quản trị tốt nguồn tài nguyên nước khu vực Mê Kông”, do tổ chức Oxfam Australia tài trợ là một trong những dự án đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Dưới sự trợ giúp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và hỗ trợ kỹ thuật từ GreenID, các nhóm năng lượng địa phương (LET) sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) được chọn thực hiện dự án này. Dự án chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 được thực hiện tại 5 ấp: 12, 13, 14, 15 và 18, từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2015, giai đoạn 2 triển khai trong toàn xã từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2017; tổng kinh phí khoảng 238 ngàn USD. Trong giai đoạn đầu, Dự án đã tập trung vào xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương, kể cả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nhóm năng lượng địa phương của xã Nguyễn Phích, để họ có thể dẫn dắt quy hoạch năng lượng địa phương và thực hiện kế hoạch trong vùng. Kết thúc giai đoạn 1, tại 5 ấp thực hiện Dự án, trong số 122 hộ tham gia, có 12 hộ thực hiện mô hình biogas hạt nhựa, 5 hộ thực hiện mô hình biogas túi, 37 hộ sử dụng bếp cải tiến, 16 hộ sử dụng bô kíp và bóng đèn led, 52 hộ sử dụng thùng ủ rác hữu cơ. Hình thức hỗ trợ thực hiện mô hình hầm biogas hạt nhựa (trị giá 10,9 triệu đồng), hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ 2,9 triệu đồng; hộ có mức sống trung bình được hỗ trợ 1 triệu đồng, phần còn lại hộ thực hiện sẽ lần lượt xuất vốn đối ứng của gia đình, trả trong vòng 1 năm.

Chị Quách Kim Loan (thứ hai từ phải sang) thực hiện mô hình biogas, tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Chị Trần Thị Sương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Phích: “Giai đoạn 1 có khoảng 100 hộ gia đình được thụ hưởng lợi ích từ Dự án. Dự án được triển khai và đi vào đời sống, nhiều hội viên phụ nữ rất phấn khởi, bởi thực tế chúng có lợi nhiều mặt: Tiết kiệm chi phí cho gia đình; sạch sẽ; hạn chế chất thải ảnh hưởng đến môi trường; mặt khác tăng thu nhập, lợi nhuận cho gia đình khi thực hiện mô hình kết hợp. Dự án đang chuyển sang thực hiện giai đoạn 2, nhiều hội viên thấy lợi ích thiết thực đã tình nguyện đăng ký tham gia”. Anh Trần Văn Hòa, Ấp 18: “Trước đây gia đình sử dụng 1 bếp gas và 1 bếp than, chi phí khoảng 300 ngàn đồng/tháng; khi tham gia Dự án với mô hình bếp cải tiến, giúp tiết kiệm 50 ngàn đồng/tháng, nên hơn 1 năm qua gia đình tôi đã chuyển sang sử dụng hẳn bếp cải tiến”. Chị Quách Kim Loan, hội viên phụ nữ Ấp 18: “Được Dự án hỗ trợ xây dựng hầm biogas hạt nhựa, gia đình tôi có thu nhập đáng kể từ mô hình nuôi heo, mặt khác còn tiết kiệm đáng kể chi phí từ việc sử dụng khí gas”.

Ông Trần Đình Sính, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lượng xanh (GreenID), đơn vị tổ chức thực hiện Dự án: “Chúng tôi rất mừng vì người dân địa phương đã tích cực hợp tác thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Dự án”.

Từ năm 2003 đến nay, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã tiếp cận với nhiều tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư thực hiện 150 chương trình, dự án, phi dự án, tổng giá trị cam kết viện trợ hơn 29 triệu USD. Thực tế cho thấy, khi các chương trình, dự án được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn