Phát triển ngành hàng chủ lực: Bước đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp

Đề án Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, xác định: Tái cơ cấu các ngành ngư, nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng và phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực sát với lợi thế và nhu cầu thị trường, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao tính cạnh tranh; phát triển mô hình chuỗi giá trị liên kết các sản phẩm chủ lực, hình thành mô hình sản xuất xanh, sinh thái và bền vững; phát triển thêm các sản phẩm mới ngoài con tôm, gạo, gỗ phù hợp với lợi thế của từng địa bàn, phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đối với cây lúa, Cà Mau định hướng phát triển sản phẩm lúa chất lượng cao. Ảnh: BẢO LÂM

Ngành hàng chủ lực phát triển đúng hướng

Năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối đã xúc tiến ký kết 24 hợp đồng thỏa thuận liên kết giữa 10 doanh nghiệp (DN) với 6 tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nuôi tôm (có 393 hộ), diện tích hơn 721ha để cung ứng con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học; xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm có chứng nhận quốc tế, gắn với công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, các công ty chế biến xuất khẩu thủy sản còn hỗ trợ bằng tiền cho 2 vùng nuôi với diện tích khoảng 205ha/246 hộ được chứng nhận ASC; bước đầu đã hỗ trợ cho người nuôi 8 triệu đồng/ha (tôm công nghiệp); 1 triệu đồng/ha (tôm - lúa); hiện 2 DN đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng.

Đã tổ chức đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP đầu tiên tại Cà Mau cho 2 THT là Thống Nhất và Đồng Tâm, với quy mô 198,7ha, gồm 178 hộ được công nhận. Đã hỗ trợ thành lập DN xã hội để xây dựng mô hình mới về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tôm sinh thái. Xây dựng 6 mô hình nuôi cua biển theo hướng an toàn sinh học, với diện tích 12ha, có 6 hộ dân tham gia; chọn vùng nuôi xây dựng HTX nhằm nhân rộng mô hình, tổ chức sản xuất mang tính cộng đồng, tiến tới liên kết chuỗi sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tiếp theo.

Ngành Nông nghiệp đã tiến hành điều tra thông tin về sản xuất lúa tại các địa bàn trọng điểm, tổ chức hội thảo xây dựng mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị nhằm kết nối phát triển liên kết hợp tác sản xuất lúa giữa các DN với nông dân thông qua các THT, HTX; xây dựng một mô hình sản xuất lúa - tôm theo hướng VietGAP với diện tích 60ha, có 60 hộ dân tham gia. Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, đã tuyên truyền được chủ trương của ngành Nông nghiệp về tái cơ cấu ngành hàng lúa chất lượng cao; qua đó giúp địa phương, nông dân định hướng sản xuất lúa theo nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thông qua hội thảo liên kết, bước đầu gắn kết DN với THT, HTX trong việc cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, định hướng tổ chức sản xuất theo yêu cầu DN và thị trường. Thông qua việc xây dựng mô hình liên kết với Công ty Nông sản thực phẩm Cà Mau bao tiêu thu mua lúa thương phẩm của mô hình, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm lúa.

Tổ chức 15 lớp chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất chuối cho 450 nông dân; tổ chức một chuyến tham quan học tập mô hình trồng chuối xuất khẩu tại Tây Ninh, có 25 người tham dự; xây dựng một mô hình thâm canh cải tạo vườn chuối với diện tích 30ha, có 50 hộ tham gia (hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và tập huấn kỹ thuật. Kết quả, năng suất chuối đạt bình quân 25 - 30 tấn/ha, cao hơn sản xuất của nông dân bên ngoài 5 - 10 tấn/ha, lợi nhuận thu được từ 80 - 100 triệu đồng/ha/năm, tăng hơn bên ngoài của người dân 15 - 20 triệu đồng/ha/năm. Qua mô hình này, nông dân đã nắm được các biện pháp thâm canh cải tạo vườn chuối, qua đó nâng cao được năng suất, chất lượng chuối xiêm địa phương, góp phần tăng thêm thu nhập, giá trị cây chuối.

Đối với ngành hàng cây keo lai, ngành Nông nghiệp đã tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp; phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ tổ chức chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy mô, nhân giống cây keo lai; tổ chức tham quan, học tập mô hình trồng rừng keo lai gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Dốc toàn lực để tái cơ cấu nông nghiệp

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, qua hơn 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định. Tỉnh đã và đang rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể và các quy hoạch chuyên ngành theo định hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ xác định và lập kế hoạch thực hiện tái cơ cấu một số ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh để tập trung đầu tư phát triển; hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện tái cơ cấu các ngành hàng có lợi thế của mỗi địa phương; rà soát và điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo chuỗi giá trị… Riêng ngành hàng tôm sinh thái, nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương; có sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức phi Chính phủ, các DN trong và ngoài tỉnh; sự tham gia tích cực có hiệu quả của người nuôi tôm, mạnh dạn áp dụng mô hình mới với các chứng nhận quốc tế, tạo điều kiện để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ngành Nông nghiệp đề ra nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến năm 2020, trong đó xác định các sản phẩm chủ lực của tỉnh, của từng huyện, từng xã.

Đối với sản phẩm tôm: Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững nghề nuôi tôm, sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020. Trong đó tập trung phát triển diện tích nuôi tôm siêu thâm canh và diện tích nuôi quảng canh cải tiến để tạo bước đột phá về sản lượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao để đảm bảo an toàn vệ sinh, nâng cao chất lượng sản phẩm tôm nuôi; xây dựng và phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị; tăng cường quản lý chất lượng, giá cả: Giống, vật tư, thuốc, chế phẩm phục vụ sản xuất, loại bỏ khâu trung gian, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ rủi ro... Tạo bước đột phá trong nâng cao hiệu quả và đảm bảo sản xuất phát triển bền vững.

Đối với sản phẩm lúa chất lượng cao: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm lúa chất lượng cao. Hỗ trợ Công ty Viễn Phú tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ trong nhân dân ở khu vực rừng U Minh Hạ. Duy trì, mở rộng diện tích sản xuất lúa luân canh với nuôi tôm; tiếp tục đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất lúa - tôm; hướng dẫn nhân dân áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước để xây dựng nhãn hiệu và các chứng nhận chất lượng đối với lúa mùa, lúa cao sản...

Với sản phẩm cây keo lai: Tập trung sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức của các công ty lâm nghiệp để qua đó thu hút DN đầu tư khai thác tiềm năng đất lâm nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân được giao đất giao rừng chủ động trong việc sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao; thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư DN vào nông nghiệp, nông thôn để phát triển các dịch vụ giống chất lượng cao, chế biến đa dạng các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ, qua đó tạo việc làm cho dân nghèo chưa có việc làm, ổn định cuộc sống. Hỗ trợ kỹ thuật, tín dụng giúp nhân dân khu vực U Minh Hạ chuyển đổi giống, trồng cây keo lai thâm canh. Xây dựng các vùng sản xuất lâm nghiệp có chứng nhận FSC; phát triển liên kết sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm cây keo lai của tỉnh.

Bên cạnh việc tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, Đề án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo phát triển bền vững đối với tất cả các sản phẩm đặc thù của các huyện và TP. Cà Mau. Đề xuất và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút DN đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh và các sản phẩm đặc thù của từng địa phương; hỗ trợ nhân dân tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn tín dụng; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trong phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, huyện.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn