Tăng cường ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển (QL,BV&PT) rừng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền một số địa phương có rừng trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về QL,BV&PT rừng từng bước được hoàn thiện; trong đó có nhiều cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo đã giúp người dân làm nghề rừng, nhất là các hộ nghèo cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

Trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Cà Mau quan tâm việc nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng trong tỉnh. Ảnh: BẢO LÂM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QL,BV&PT rừng, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 13, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư các nội dung về vai trò quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo đó, Cà Mau đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý rừng tại các ban quản lý rừng phòng hộ, vườn Quốc gia. Cụ thể hóa và làm rõ trách nhiệm của các chủ rừng, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong công tác QL,BV&PT rừng. Tăng cường năng lực của lực lượng Kiểm lâm trong để thực thi pháp luật về QL,BV&PT rừng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về QL,BV&PT rừng trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi, gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội của người dân tại địa phương, nhất là người dân làm nghề rừng. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia QL,BV&PT rừng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan và UBND cấp huyện, xã có rừng rà soát bổ sung nội dung của Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào quy chế phối hợp để thực hiện. Chủ động, nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, sạt lở đất rừng ven sông, ven biển để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, sạt lở gây ra; quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do tại cả nơi đi và nơi đến.Chỉ đạo rà roát các quy hoạch: Bảo vệ và phát triển rừng; thủy sản; nuôi tôm công nghiệp; nông nghiệp; thủy lợi... qua đó, đánh giá tác động đối với rừng về kinh tế, xã hội và môi trường, để đề xuất điều chỉnh những nội dung quy hoạch không hợp lý. Khẩn trương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến rừng và đất rừng, đặc biệt đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; các dự án được giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp. Đánh giá kết quả thực hiện và những tác động tích cực, tiêu cực đối với rừng về kinh tế - xã hội và môi trường.

Đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của của công ty nông, lâm nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch và cắm mốc ranh giới các khu rừng đặc dụng theo quy định. Hoàn thiện việc đo đạc, xác lập, phân định mốc ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực địa đến đơn vị hành chính cấp xã; hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình. Khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Tăng cường phục hồi rừng ngập mặn bằng các giải pháp cải tạo mặt bằng trồng rừng mới tập trung; trồng rừng ven sông, ven biển bằng giải pháp xây dựng hàng rào giảm sóng, công trình phụ trợ gây bồi tạo bãi; trồng lại rừng sau khai thác theo đúng quy định; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, phục hồi, trồng bổ sung với mật độ cây thích hợp, góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng.

Xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành các quy định về trồng lại rừng sau khai thác, hủy hoại mặt bằng để trồng rừng ngập mặn theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường bảo vệ các hệ sinh thái ngập nước ven sông, ven biển, Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, các hệ sinh thái và sinh cảnh tự nhiên thuộc khu bảo tồn bãi bồi ven biển Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, cụm đảo Hòn Khoai. Tăng cường quản lý bảo vệ động vật hoang dã; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng U Minh Hạ và rừng trên các đảo.
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất kinh doanh rừng; chú trọng về giống mới, phân bón, cơ giới hóa, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ rừng. Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống nghiên cứu, chuyển giao và cung ứng các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; tăng cường vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp lâm nghiệp trong việc hình thành và thực hiện mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất; nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững khu vực lâm nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng.

Tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các các viện, trường, các trung tâm khoa học - kỹ thuật của Trung ương, của vùng, tỉnh để bảo vệ nguồn gen, chọn lọc và sản xuất các giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao; đồng thời xây dựng các mô hình quản lý rừng bền vững, tiến tới đề nghị cấp chứng chỉ rừng trồng. Đầu tư hoặc liên kết với các nhà đầu tư có năng lực tài chính, khoa học công nghệ để đầu tư nhà máy chế biến gỗ và lâm sản hiện đại. Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về QL,BV&PT rừng; thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và thông lệ quốc tế. Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ nước ngoài (vốn ODA, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế...) cho công tác QL,BV&PT rừng ở địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về QL,BV&PT rừng đã được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về QL,BV&PT rừng. Xác định rõ công tác QL,BV&PT rừng là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan, để tập trung chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn