Tháng Tư, gặp gỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cà Mau, cái nôi của cách mạng, nơi có biết bao người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời và những người thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc. Những người chồng, người con của các mẹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn trong lòng mẹ.