Thi đua yêu nước, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và lời dạy của Bác kính yêu, các cấp, các ngành tỉnh Cà Mau ngày càng quan tâm công tác Thi đua - khen thưởng (TĐKT) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Rộng khắp trong toàn xã hội với người người, nhà nhà, ngành ngành thi đua trên mọi lĩnh vực đời sống; thi đua đã trở thành sự tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị, địa phương, tạo động lực đẩy nhanh tiến trình xây dựng và phát triển quê hương đi lên giàu đẹp.

Xây dựng nông thôn mới đang là phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương, được sự đồng thuận cao của nhân dân.

ĐƯA PHONG TRÀO THI ĐUA VÀO ĐỜI SỐNG

Xác định ý nghĩa quan trọng của công tác TĐKT, coi đây là động lực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), 5 năm qua (2011 - 2015), tỉnh quán triệt nghiêm túc và tập trung chỉ đạo ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về TĐKT. Qua đó, ngày càng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác TĐKT, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả một cách tích cực trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở các phong trào thi đua do Trung ương phát động, tỉnh chủ động phát động các phong trào thi đua với chủ đề, tiêu chí, nội dung, mục tiêu cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; hình thức thi đua phong phú, đa dạng. Phong trào thi đua được mở rộng đến nhiều đối tượng, huy động và phát huy được sức mạnh tập thể.

Sôi nổi nhất có thể kể đến các phong trào thi đua trong Mặt trận và các tổ chức đoàn thể: Mặt trận với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; Phụ nữ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Liên đoàn Lao động với phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Đoàn Thanh niên nổi bật với phong trào “Nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, góp phần phát triển KT-XH của địa phương”… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt nhiều kết quả thiết thực, không chỉ cho sự nghiệp phát triển KT-XH, mà còn góp phần tích cực trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa thành những nội dung, phong trào phù hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cà Mau phát động đợt thi đua đặc biệt “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của toàn thể nhân dân tỉnh. Qua gần 4 năm đồng lòng vượt khó, phát huy sức mạnh nội lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau đã chung tay “dệt” nên “chiếc áo mới” cho những miền quê. 14 xã đạt nông thôn mới và nhiều xã đang rút ngắn đoạn đường về đích, là minh chứng sinh động cho hiệu quả to lớn khi phong trào thi đua thực sự đi vào đời sống, đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước chính là mảnh đất màu mỡ để gieo trồng nên những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và mọi mặt công tác. Thực tế, trong 5 năm qua, toàn tỉnh xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Song hành với thi đua, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, khách quan, chính xác, góp phần xây dựng nhiều giá trị tiến bộ và tốt đẹp trong xã hội.

Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn tỉnh hăng hái thi đua trên các mặt lao động, học tập và công tác, góp sức xây dựng quê hương.

ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN

Trong 5 năm (2011 - 2015), nỗ lực thi đua của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh đã đem lại nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thành nhiều mục tiêu, đưa kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nền kinh tế tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong cả giai đoạn, bình quân tăng 8,3%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập và mức sống của người dân được nâng lên, hiện đạt khoảng 1.700 USD/người, gấp 1,64 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1,8%, dự kiến đến cuối năm nay giảm còn 3,2 - 3,4%.

Nhìn cụ thể trên các lĩnh vực, kinh tế ngư - nông - lâm nghiệp phát triển với năng suất, sản lượng trong sản xuất, lúa tôm tăng: Năng suất tôm nuôi bình quân đạt 524kg/ha/năm, năng suất lúa tăng 11% so với năm 2011. Tổng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ bình quân đạt 11,1%/năm; năm 2013 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD, tính chung 5 năm đạt 5,6 tỷ USD (vượt mục tiêu cả giai đoạn, 5 tỷ USD). Có bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, ngành kinh tế không khói - du lịch trong 5 năm đạt doanh thu trên 1.200 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội: Khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế… qua các phong trào thi đua, đều có bước tiến bộ đáng ghi nhận. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, có nhiều đề tài, dự án ứng dụng vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập của người dân. Từ các phong trào “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo được nâng lên, đến cuối năm 2015 tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 38%, tăng 28% so với cuối năm 2010. Đảm đương công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Y tế thi đua thực hiện tốt 12 điều y đức, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân; cơ sở vật chất từ tuyến tỉnh đến cơ sở được đầu tư, mở rộng; nguồn nhân lực và chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tăng. Các phong trào “Vì người nghèo”, lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa… được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…

Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, xác định đường hướng phát triển của quê hương Cà Mau trong giai đoạn 5 năm kế tiếp, như thổi luồng sinh khí mới cho phong trào thi đua yêu nước đang lan tỏa mạnh mẽ. Theo lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua”, vì mục tiêu xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà tiếp tục thi đua, chung sức phấn đấu đến năm 2020 đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn