Thới Bình Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay từ đầu năm 2018, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Thới Bình đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện đưa nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Gần 5 tháng đầu năm 2018, huyện đã đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tăng hơn so với cùng kỳ: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 45%, tăng hơn 15%; xuống giống lúa hè - thu cơ bản hoàn thành; số lao động có việc làm trên địa bàn huyện hơn 2.400 người, đạt 54,83% so với kế hoạch, tăng hơn 90% so với cùng kỳ. Trong đó, số lao động ngoài tỉnh hơn 2.000 người, lao động trong tỉnh gần 400 người. Đây là tín hiệu vui cho thấy sự nỗ lực của huyện trong giải quyết việc làm cho nông dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chính quyền địa phương cùng đoàn viên thanh niên thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Hai (ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng), dịp 30/4.

Ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Bình, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt nghị quyết Đảng bộ huyện, chương trình hành động thực hiện nghị quyết năm 2018 cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, huyện còn xác định rõ mục tiêu mà nghị quyết đề ra là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; phát triển ngư, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển thương mại dịch vụ là đột phá, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là quan trọng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đất đai để xây dựng, nhân rộng kịp thời các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao. Đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội cho người dân an tâm phát triển sản xuất. Phấn đấu hoàn thành nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trong đó, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm để dồn sức thực hiện và tạo sự “đột phá” cho phát triển bền vững. Phát triển lúa - tôm theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng.

Thu hoạch tôm càng xanh trái vụ tại hộ ông Ngô Thanh Thái (ấp Sông Cái, xã Biển Bạch Đông).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung xây dựng quyết liệt để công nhận 4 xã: Biển Bạch, Tân Lộc Bắc, Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Đông đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 300 triệu đồng, đạt hơn 30% so kế hoạch; xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 650 căn nhà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Phấn đấu đến trước năm 2020 huyện Thới Bình được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Cà Mau.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng nâng cao công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện các văn bản của Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Ông Lê Bình Nguyên cho biết thêm: Hiện nay, Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện và quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhiệm vụ chính trị, đồng thời kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nghị quyết năm 2018.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn