Thới Bình Những kết quả thiết thực trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Thới Bình mang đến những kết quả thiết thực, góp phần gỡ bỏ những rào cản về TTHC đối với môi trường kinh doanh, tổ chức, cá nhân, từng bước tạo sự hài lòng trong nhân dân.

Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị đều đi vào hoạt động ổn định, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ. Ảnh: Hoạt động tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Thới Bình.

Xác định cải cách TTHC, kiểm soát TTHC là một trong những tiêu chí quan trọng cần đẩy mạnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong năm 2016, huyện rà soát được 16 lĩnh vực, có 100 TTHC được đề nghị hủy bỏ. Ông Trần Hoàng Lê, Trưởng phòng Tư pháp: “Phòng tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn rà soát các thủ tục liên thông có phát sinh tại UBND huyện để niêm yết cho người dân dễ hiểu. Kiểm soát TTHC huyện từng bước đi vào nền nếp, ý thức và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và người dân ngày càng được nâng cao”.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều tuân thủ Bộ TTHC về phần hồ sơ, thời gian thực hiện, điều kiện phí, lệ phí. Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị đều đi vào hoạt động ổn định, các TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ. Trong năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hơn 2.400 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn quy định đạt gần 98%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ khoảng 2%. Riêng các xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết trên 35.800 hồ sơ ở các lĩnh vực, chỉ có khoảng 16 hồ sơ trễ hẹn.

Công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế; quy định trong hoạt động của cơ quan đơn vị, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác niêm yết công khai các TTHC, tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Đã bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị. Ông Đặng Hoàng Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Bình: “Xã phân công cán bộ thường xuyên cập nhật, rà soát những văn bản hành chính, xem hiện nay còn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hay không để kiến nghị cấp trên sửa đổi, đảm bảo cho người dân dễ dàng đến làm việc”.

Công tác kiểm soát TTHC từng bước mang lại hiệu quả như rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho dân; các loại TTHC đều được công khai; giảm bớt các loại phí và lệ phí không cần thiết, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp dân nhiệt tình và hướng dẫn cụ thể, không gây áp lực cho người dân, không kéo dài thời gian giải quyết công việc hay tỏ thái độ hách dịch, gây nhũng nhiễu dân. Bà Huỳnh Yến Thu, Ấp 2, xã Thới Bình: “Khi tôi đến UBND xã làm giấy tờ, cán bộ ở đây nhiệt tình chỉ dẫn, vì vậy công việc diễn ra nhanh gọn, khỏe hơn trước nhiều, tôi rất hài lòng”.

Thông qua việc phát phiếu đối thoại với người dân, đến nay chưa có phản ảnh tiêu cực. Toàn huyện cấp phát phiếu khảo sát và thu hồi tổng hợp được hơn 2.000 phiếu, mỗi ấp, khóm 17 phiếu và riêng Chi cục Thuế huyện là 300 phiếu, đạt 100% kế hoạch, qua đánh giá mức độ bày tỏ sự hài lòng của tổ chức, công dân khoảng 99%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thới Bình vẫn tồn tại nhiều vướng mắc: Biên chế bố trí cho công tác kiểm soát TTHC còn thiếu; việc cập nhật các quy định về TTHC trong các văn bản pháp luật mới ban hành để công bố, sửa đổi, bổ sung còn chậm, dẫn đến việc công khai TTHC chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu của cá nhân, tổ chức; công tác kiểm soát thực hiện TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa thật sự nghiêm túc, nhất là ở cấp xã…

Ông Trương Văn Cầu, Phó Trưởng Phòng Nội vụ: “Thời gian tới, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; cán bộ, công chức và viên chức phải nhận thức rõ ràng, xuyên suốt về hệ thống hành chính. Bên cạnh đó, phải trang bị phương tiện làm việc cho các xã đầy đủ theo quy định, đáp ứng nhu cầu truyền tải và tiếp nhận thông tin cho cán bộ, công chức cấp cơ sở. Có như vậy mới có thể nâng cao được chất lượng hoạt động kiểm soát TTHC, góp phần tạo nên hiệu quả chung của công tác cải cách TTHC”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn