Thực hiện tốt cải cách hành chính để khắc phục những hạn chế

Tuần qua, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2017. Đây là lần đầu tiên Hội nghị kiểm điểm cuối năm của UBND tỉnh có sự tham dự của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bí thư các huyện và TP. Cà Mau. Hội nghị tập trung thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm…

Ba nhóm vấn đề còn yếu kém

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nêu ra 3 nhóm vấn đề còn hạn chế, yếu kém và cho rằng việc ban hành các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án… năm qua chưa tốt. Tỉnh đã chỉ đạo nhiều lần, có thời hạn khá lâu nhưng đến giờ vẫn còn một số ngành, lĩnh vực chưa có quy hoạch. Quy hoạch trình ra Hội đồng thẩm định thì chất lượng thấp, sử dụng không được.

Việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không bao quát hết các lĩnh vực, những gì cần điều chỉnh thì không rõ ràng, chưa rà soát tính thống nhất, phù hợp với thực tế. Dẫn chứng, Chủ tịch UBND tỉnh liên hệ đến việc ban hành hướng dẫn nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh của ngành Nông nghiệp, khi đưa về địa phương thì thực hiện không được, vì “chỏi” quy định của UBND tỉnh. Thiếu linh hoạt, vẫn còn cứng nhắc, máy móc.

Trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều việc rất hạn chế, yếu kém. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ, từ trên xuống, trong đó có cả người đứng đầu đôi lúc thiếu trách nhiệm, kể cả quan liêu, nên khi gặp khó khăn, vướng mắc thì không tháo gỡ được, không xác định được đâu là khâu trung tâm, đột phá để làm. “Không hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của ngành thì làm sao phân công, bố trí cán bộ, làm sao đưa ra được cơ chế đúng để thực hiện, áp dụng”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. Có những sự việc xảy ra ngay trên địa bàn, lĩnh vực, trách nhiệm ngành, địa phương quản lý thì lại đổ về cấp trên, bởi vì ngán ngại, sợ va chạm, sợ làm sai… Trong quá trình thực hiện công việc lại thiếu kiểm tra, kiểm soát, có triển khai, nhưng kết quả mang lại thì không nắm được.

Trách nhiệm phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành đã qua còn yếu, lỏng lẻo. Thể hiện thông qua việc đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo về chuyên môn. Những việc làm nhanh, làm ngay thì vẫn cứ căn cứ theo quy định, ai cũng “thủ”. Việc đùn đẩy trách nhiệm thể hiện rõ trong việc giải quyết các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, vấn đề này cần phải được kiểm điểm, để thấy được chức năng, nhiệm vụ, từ đó năng động giải quyết nhanh, gọn, phù hợp, tạo lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. “Vì chúng ta làm là để phục vụ”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và chỉ ra rằng: Nhận thức chưa tới, trách nhiệm chưa cao nên dẫn đến những hạn chế, yếu kém như trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chính tôi giao cho ngành Nông nghiệp xây dựng Đề án phát triển ngành tôm, nhưng hơn 6 tháng mà làm không xong, đến khi trình thì chất lượng rất kém, không sát tình hình thực tế và thiếu dự báo, tư duy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải


Những hạn chế đến từ sự chủ quan

Từ thực tế trên, chỉ ra những nguyên nhân đến từ sự chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tổ chức bộ máy của chúng ta hiện còn nhiều chồng chéo, từ đó dẫn đến việc phân công chức năng, nhiệm vụ có khi không rõ ràng. Bằng cấp thì nhiều, nhưng chuyên môn chính để giải quyết công việc lại không thông. Lãnh đạo cho ý kiến chung chung, cấp dưới không làm được và từ đây cũng không biết mà kiểm tra, kiểm soát. “Vì sao, vì ông cán bộ đó không nắm được việc, không rõ vấn đề, không hiểu chuyên môn nên dẫn đến chỉ đạo chung chung”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, đồng thời khẳng định không phải tự dưng mà UBND tỉnh chủ trương không mở các lớp đào tạo tại chức, đại học từ xa, bởi cán bộ gần đây học rất nhiều nhưng toàn chọn những ngành dễ học để có cái bằng, chứ không học theo quy hoạch, theo yêu cầu đào tạo cán bộ thuộc từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ví dụ như khi có bằng đại học chuyên môn phù hợp với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhưng rồi sau đó lại học sau đại học ngành quản lý xã hội thì làm sao làm tốt công việc, nâng cao quản lý tài nguyên môi trường chuyên sâu, theo yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc phân công, bố trí, sử dụng cán bộ đã qua chưa ổn; đánh giá cán bộ cũng chưa sát thực tế, đúng thực chất. Cuối năm, cứ đánh giá với nhau là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Nếu căn cứ theo sự phân công nhiệm vụ những ngành được giao lập quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch mà thực hiện chậm, chất lượng yếu, UBND tỉnh xếp loại giám đốc sở, ngành đó không hoàn thành nhiệm vụ được không?”, Chủ tịch UBND tỉnh đặt câu hỏi, đồng thời khẳng định điều này là có thể.

“Quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi của ngành chuyên môn, làm cơ sở để thực hiện, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát, vậy mà lâu nay khâu nhận xét, đánh giá cán bộ của chúng ta thấy ai làm cũng tốt, cũng xuất sắc, không thấy ai chịu trách nhiệm”, Chủ tịch UBND tỉnh nói. Đó phải chăng là thiếu công bằng. Làm đúng thì khen thưởng cũng chưa tương xứng; còn làm sai, có khi là cố ý làm không đạt thì xử lý cũng không đến nơi đến chốn. Việc kiểm điểm, nhắc nhở không kịp thời. Chính vì vậy đã dẫn đến những tồn tại, hạn chế, có những cái kéo dài, cần phải chấn chỉnh, sửa đổi.

Thời gian tới, nhất là trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị tiếp tục rà soát, kiến nghị các cơ quan Trung ương chỉnh sửa, bổ sung các quy định, chính sách còn thiếu, chưa phù hợp. Thực hiện tốt cải cách hành chính, bởi những tồn tại, hạn chế đã nêu đều bắt nguồn từ việc chậm cải cách thể chế, cải cách tổ chức cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành cần bám sát và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ một cách quyết liệt, làm việc theo quy chế, tăng cường kiểm tra giám sát. Trong xử lý các vấn đề mới phát sinh phải linh hoạt, có bản lĩnh. Xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề nghị hợp lý của các địa phương, của các ngành, giải quyết dứt điểm, cụ thể, tránh cung cách làm việc chung chung.

Một số kết quả nổi bật: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh) năm 2017 ước đạt 37.847 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực ngư - nông - lâm nghiệp chiếm 29,6% trong GRDP, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 27%; khu vực dịch vụ chiếm 39,6%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm chiếm 3,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 ước đạt 11.170 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2016. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 530.000 tấn, tăng 7,9%; trong đó sản lượng tôm ước đạt 173.500 tấn, tăng 9,7%. Kim ngạch xuất khẩu ước cả năm đạt 1.100 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ...
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn