U Minh: Sẽ giảm 4% hộ nghèo năm 2018

Năm 2017, Nghị quyết HĐND huyện U Minh đề ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân, huyện U Minh đã triển khai thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu Nghị quyết.

Tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nhất là các hộ nghèo.

Nhìn lại năm qua, kinh tế - xã hội của U Minh có bước khởi sắc. Nổi bật: Thu ngân sách trên 52 tỷ đồng, đạt 100,6%; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo trên 2,4 tỷ đồng, qua đó xây dựng 43 căn nhà cho các đối tượng; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 103%; 98,35% số hộ trong toàn huyện được sử dụng điện; có 1.381 hộ thoát nghèo, giảm 4,84%... Bên cạnh kết quả đạt được, huyện U Minh còn 2 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết: Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, diện tích và sản lượng lúa. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đây là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa, xây dựng nông thôn mới”.

Ông Đoàn Việt Khoa, Chủ tịch HĐND huyện: Nghị quyết năm 2018, HĐND huyện đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với 24 chỉ tiêu cơ bản; cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - ngư nghiệp là 48%, công nghiệp - xây dựng 22%, dịch vụ 30%; tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 42 tỷ đồng. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy nhanh thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh.

Nông dân mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.

Bà Ngô Thị Bình, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện: “Nghị quyết HĐND huyện năm 2018 đề ra mức giảm 4% hộ nghèo và 1% hộ cận nghèo. Để đạt chỉ tiêu này, Phòng tham mưu Huyện ủy phân công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ngành tỉnh đóng trên địa bàn hỗ trợ giúp đỡ các ấp có tỷ lệ hộ nghèo trên 10%; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, UBND các xã, thị trấn dạy nghề, truyền nghề cho 5.800 lao động nông thôn. Hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, lồng ghép vào các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục vận động các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ về nhà ở, vốn, tư liệu sản xuất, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo có nguồn vốn sản xuất kinh doanh để vươn lên thoát nghèo”.

Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 59 ngàn tấn trong năm 2018, huyện sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ sạch vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm trên diện tích canh tác. Thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng suất chất lượng tôm; nhân rộng các mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và luân canh lúa - tôm, nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa; đồng thời triển khai các mô hình sản xuất có hiệu quả từ nguồn vốn khoa học - công nghệ nhằm giúp cho người dân áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao…

Với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được xác định, tin rằng năm 2018 huyện U Minh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn