Tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây Cà Mau

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tập trung lực lượng, phương tiện xử lý gia cố tại những vị trí xung yếu, nguy cơ vỡ đê cao.

Theo đó, hiện đê biển Tây có 5 vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, với chiều dài gần 6.000m.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời có các vị trí sạt lở: Đoạn Kênh Mới – Đá Bạc (700m), đoạn Đá Bạc – Sào Lưới (885m), đoạn Bắc Sào Lưới – Ba Tĩnh (500m).

Tại huyện U Minh, vị trí sạt lở tại các đoạn: Bắc và Nam Vàm Khánh Hội (1.250m), Giồng Cát – Tiểu Dừa (2.500m).

Tại các vị trí trên, đai rừng phòng hộ không còn, triều cường lên cao, mưa gió tạo sóng lớn uy hiếp nghiêm trọng lên thân đê. Nhiều vị trí mái đê đã bị bào mòn, nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo tính toán bước đầu của cơ quan chuyên môn, kinh phí thực hiện các giải pháp công trình mang tính khẩn cấp tại các vị trí nêu trên gần 70 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trước thực tế khẩn cấp trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện U Minh, Trần Văn Thời khoanh vùng khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn; lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm; bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến sạt lở, khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm, xung yếu… Tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp và lập thủ tục đầu tư các dự án chống sạt lở trên theo tình huống khẩn cấp, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo huyện U Minh, Trần Văn Thời có trách nhiệm vận động, sơ tán người và di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm (phía ngoài đê); nghiêm cấm mọi tác động vào rừng và đất rừng khu vực này, không để xảy ra tình trạng sạt lở diễn ra nhanh và nguy hiểm hơn; thông báo, cắm biển báo, biển giới hạn tải trọng xe; phối hợp với ngành chuyên môn bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về bố trí kế hoạch vốn để triển khai các công trình khẩn cấp, khắc phục sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *