Tỉnh ủy Cà Mau triển khai Luật Cơ yếu

Luật Cơ yếu được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, khóa XIII, ngày 26/11/2011 và được Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố vào năm 2012.

Luật cơ yếu gồm 5 chương, 38 điều, trong đó tập trung vào sự cần thiết ban hành Luật Cơ yếu, quan điểm chỉ đạo và các yêu cầu của việc soạn thảo dư án Luật; bố cục và nội dung chủ yếu của Luật; những nội dung cơ bản của Luật; tổ chức thực hiện Luật.

Trên cơ sở xác định: Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, Luật Cơ yếu là công cụ quan trọng góp phần bảo vệ lợi ích của Đảng, Nhà nước và sự sống còn của chế độ.

Triển khai Luật Cơ yếu, ông Nguyễn Phong Sắc – Phó cục trưởng Cục Cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, đến nay đã có 60 Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành triển khai, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *