Tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 thiết thực, phù hợp

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin một số kết quả nổi bật và những khó khăn, bất cập của ngành Bảo hiểm năm 2017, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018; hướng dẫn triển khai Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng quan tình hình kinh tế – xã hội năm 2017, dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ năm 2018.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương, đơn vị song song với tuyên truyền các nội dung tiếp thu tại hội nghị, cần tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, giải pháp năm 2018; biểu dương mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 05, làm cơ sở quán triệt chuyên đề năm 2018 sao cho thiết thực, phù hợp…. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền những biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, nhất là trước và trong Tết dương lịch, Tết Nguyên đán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *