Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực trạng về nhà ở của người dân sẽ được thu nhập thông tin trong tổng điều tra.

Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức TĐT dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019. TĐT dân số và nhà ở năm 2019 có 5 mục đích chính: Thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 – 2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của Quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

TĐT dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất và là cuộc TĐT đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của TĐT, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả TĐT; trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm nay. Trước đó, các Bộ, ngành, ban chỉ đạo TĐT các địa phương đã thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học và bài bản với khối lượng công việc rất lớn. Kinh phí cho cuộc TĐT là 1.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở tỉnh, Cà Mau phân chia tổng số 2.186 địa bàn; trong đó, 2.076 địa bàn bình thường và 110 địa bàn đặc thù. Tổng số hộ khi rà soát bảng kê thực hiện điều tra là 302.906 hộ. Nhân sự tham gia TĐT, gồm: Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã là 435 người; giám sát viên tỉnh, huyện là 157 người; tổ trưởng 106 người; lực lượng điều tra viên trên địa bàn tỉnh khoảng 1.872 người. Các công tác như tập huấn, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trong TĐT, công tác hậu cần phục vụ TĐT… được tỉnh nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Tình hình lao động – việc làm là một trong những nội dung điều tra.

Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động – việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 là 25 ngày, từ ngày 1 – 25/4. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7, kết quả điều tra mẫu được công bố vào Quý IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào Quý II/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào Quý IV/2020.

Thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương, đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 1/4, tại tất cả các ban chỉ đạo cấp xã tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân thực hiện TĐT dân số và nhà ở năm 2019. Ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cho biết: “Ban chỉ đạo cấp xã tổ chức thu thập thông tin về những người lang thang, cơ nhỡ, sống bằng nghề trên mặt nước vào ngày 1/4; điều tra nhân khẩu đặc thù: Nhân khẩu cư trú tại các ký túc xá sinh viên, trại dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, trung tâm khuyết tật, nhà chùa… trên địa bàn. Tổ chức thu thập thông tin TĐT tại các hộ dân cư từ ngày 1 – 25/4”.

Số liệu thu thập từ TĐT dân số và nhà ở có ý nghĩa rất quan trọng. Những con số sẽ được phân tích, đánh giá, phục vụ cho việc hoạch định chính sách cả cấp Trung ương tới tận cấp xã, trước mắt là phục vụ cho xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp về xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ mới. Có thể nói, thành công của TĐT dân số và nhà ở là thành công bước đầu cho xây dựng nền tảng tương lai của địa phương, của đất nước, liên quan đến đời sống của mỗi người dân. Vì vậy, toàn dân cần tích cực tham gia TĐT bằng việc tự giác, nhiệt tình hợp tác, cung cấp thông tin chính xác cho điều tra viên.

Dù gặp một số khó khăn như địa bàn tỉnh diện tích rộng, đặc thù sông nước, khoảng cách giữa các hộ ở nông thôn xa, giao thông nhiều nơi phải di chuyển bằng đường thủy; việc lần đầu tiên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các công đoạn điều tra, trong khi mạng Internet chưa đảm bảo ở một số vùng sâu, vùng xa, ven biển…, song với công tác chuẩn bị chu đáo của ban chỉ đạo các cấp của tỉnh và hiệu quả từ công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, Cà Mau quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc TĐT dân số và nhà ở trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *