“Tôi yêu biển đảo”

Nội dung tìm hiểu về biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Luật Biển Việt Nam, Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2012.

Hình thức thi gồm 3 phần: Giới thiệu, góp đá xây Trường Sa, biển đảo trong tim tôi.
Đối tượng là cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, tuyên truyền viên, báo báo viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Mỗi huyện, thành đoàn và tương đương thành lập một đội tham dự hội thi cấp tỉnh không quá 10 thành viên, trong đó có ít nhất 1 nữ tham gia.

Hội thi nhằm khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, lòng tự hào dân tộc, ý thức chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *