Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016: Tuyên dương 8 tập thể, 40 cá nhân

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, ông Trần Hiếu Hùng tặng Giấy khen cho 8 tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào.

Sau một năm phát động và triển khai thí điểm ở hai huyện: Thới Bình và Cái Nước, có hơn 500 hộ gia đình và 15 ấp đăng ký tham gia thực hiện phong trào.

Có 4 ấp có phong cảnh xanh, sạch, đẹp; 4 trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp trang trí đẹp, có nội dung hoạt động phong phú và đặc biệt là 40 hộ gia đình có phong cảnh xanh, sạch, đẹp được chọn, xét khen thưởng.

Tuy kết quả đạt được chỉ là bước đầu, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng là tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân, tạo ra phong trào thi đua với khí thế mới, lan tỏa trong toàn tỉnh.

Qua phong trào còn tạo chuyển biến về mặt nhận thức trong nhân dân về xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp. Đây là cơ sở để Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong tỉnh triển khai, nhân rộng, góp phần tích cực trong xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa và là nền tảng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *