TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu tại cuộc họp.

Sau 10 năm bắt tay xây dựng NTM, đến nay 7/7 xã trên địa bàn TP. Cà Mau đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Trong 10 năm qua, thành phố đã vận động được trên 32 tỷ đồng, xây dựng 1.354 căn Nhà tình nghĩa; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 41,8 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 3.007 căn nhà Đại đoàn kết. Công tác giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều chương trình thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 1,06%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được người dân ủng hộ và tích cực hưởng ứng, từ đó đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân  không ngừng được nâng lên, diện mạo thành phố thay đổi và phát triển. Đến nay, thành phố đã công nhận 42.130 gia đình đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 88,81%); có 34.018 gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liền; 125/125 ấp, khóm, 17/17 xã, phường đạt chuẩn văn hóa; 423/435 cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 34 tuyến phố văn minh; 38 khu dân cư tự quản; có 4 phường đạt chuẩn Văn minh đô thị. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,1 triệu đồng/người/năm, tăng 43 triệu đồng so với năm 2010. Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố lấy ý kiến nhân dân, kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 99,7%…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia TP. Cà Mau có kế hoạch cụ thể để hoàn thành các phần công việc toàn diện trong xây dựng NTM, đặc biệt là các tiêu chí mà thành viên Đoàn thẩm định đặt ra, gồm: Quy hoạch; huy động nguồn lực duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng nông thôn; tập trung khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và nội ô, đặc biệt là cảnh quan môi trường, đưa hai xã Lý Văn Lâm và Tắc Vân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tỉnh hỗ trợ thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đặc biệt là hỗ trợ giúp hai xã Tắc Vân và Lý Văn Lâm hoàn thành nhiệm vụ NTM nâng cao trong năm nay.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, có 27/28 phiếu tán thành TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *