TP. Cà Mau “quên” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (?!)

Vào tháng 4/2017, Tổ Kiểm tra xác minh thông tin báo chí được thành lập theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Khi hoàn tất công tác kiểm tra, tổ đã công bố kết luận cũng như đề xuất nhiều hướng xử lý. Tổ kiểm tra được thành lập nhằm kiểm tra, rà soát nội dung Báo ảnh Đất Mũi phản ánh, xoay quanh vấn đề UBND Phường 1 quyết định ngưng việc xây dựng hàng rào tạm của gia đình ông Giang Văn Trọng (Phường 1, TP. Cà Mau). Kết luận của Tổ Kiểm tra cho thấy việc lập biên bản ngưng thi công xây dựng lấn chiếm vỉa hè và không có giấy phép xây dựng hàng rào bằng lưới B40, của UBND Phường 1, là không đúng theo quy định.

Theo đó, nội dung Biên bản số 31 ngày 4/5/2016 của Đội Trật tự đô thị Phường 1 xác định ông Trọng đã có hành vi vi phạm: Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (dựng hàng rào cột sắt, kéo lưới B40). Nhưng Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của Chủ tịch UBND Phường 1 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với ông Trọng về hành vi vi phạm chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng trên phần đất đang tranh chấp với ông Phan Thế Tài và xây dựng lấn chiếm chỉ giới xây dựng (căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Như vậy, hành vi vi phạm được xác định tại Biên bản số 31 và hành vi vi phạm được nêu tại Quyết định số 111 theo Tổ Kiểm tra là không thống nhất nhau và không phù hợp với quy định tại Điều 68, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Thêm vào đó, theo Tổ Kiểm tra, việc xây dựng hàng rào cột sắt, rào lưới B40 trên phần diện tích đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc diện không phải xin cấp phép xây dựng theo quy định. Vì vậy việc lập biên bản vi phạm và đề nghị ngưng thi công là chưa đúng theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, sau khi nhận được đơn phản ánh của gia đình ông Giang Văn Trọng cũng như sau khi báo chí lên tiếng, Chủ tịch UBND Phường 1 đã chỉ đạo rà soát, xác định mức độ sai sót, trách nhiệm của cán bộ. Theo đó, UBND Phường 1 đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm và không xét khen thưởng năm 2016 đối với 3 cá nhân, gồm ông Bùi Thanh Tấn, Phó Chủ tịch UBND Phường 1; ông Lê Vĩnh An, công chức địa chính – xây dựng, ông Phan Thế Cần, công chức tư pháp –  hộ tịch phường.

Cũng trong quá trình xác minh, Tổ Kiểm tra ghi nhận nhiều mâu thuẫn về đất đai của một số hộ dân; trong đó có phần đất của gia đình các ông Giang Văn Trọng, La Văn Thành và Phạm Thế Tài. Vấn đề này, Tổ Kiểm tra đề xuất, nhằm tránh việc phản ánh, kiến nghị kéo dài gây mất an ninh trật tự tại địa phương, Tổ Kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Cà Mau và các ngành chức năng của TP. Cà Mau hỗ trợ UBND Phường 1 tổ chức họp dân công khai mốc lộ giới tuyến đường Lý Văn Lâm, Phường 1. Vì theo quy định, trước đây mốc lộ giới là 13m nay còn 9m so với tim lộ. Tổ chức đo đạc thực tế, cắm mốc vị trí từng thửa đất của gia đình các ông Giang Văn Trọng, La Văn Thành và Phạm Thế Tài. Đồng thời Chủ tịch UBND Phường 1 công khai kết quả xử lý sai sót của cán bộ để công dân biết. Sau khi thực hiện các nội dung trên, nếu các bên không đồng tình, tiếp tục tranh chấp thì hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa để giải quyết theo quy định của pháp luật, vì hiện tại đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở đề xuất của Tổ Kiểm tra, ngày 1/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2837 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý. Theo đó, nội dung công văn thể hiện: “Đối với phản ánh kiến nghị liên quan đến UBND Phường 1, TP. Cà Mau, trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Tổ Kiểm tra, xác minh thông tin báo chí, yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Cà Mau chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND Phường 1 để xử lý dứt điểm những phản ánh kiến nghị và có văn bản trả lời việc phản ánh kiến nghị của công dân”.

Tuy nhiên, từ thời gian công văn được ban hành đến nay đã gần 2 năm, nhiều nội dung theo chỉ đạo vẫn chưa được thực hiện trên thực tế, như họp dân công khai mốc lộ giới tuyến đường Lý Văn Lâm, Phường 1 được phép xây dựng; tổ chức đo đạc thực tế, cắm mốc vị trí từng thửa đất… Các hộ dân có liên quan rất cần câu trả lời từ cấp có thẩm quyền trên địa bàn thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *