Trên 334 tỷ đồng xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trại giống Khánh Lâm 1 sẽ là một trong hai phân khu thuộc Vùng CNC Khánh Lâm trong tương lai.

Theo đó, tổng diện tích đất dự kiến phát triển Vùng CNC khoảng 332 ha, trong đó Trại Giống nông nghiệp Khánh Lâm 1 là 188ha và Trại Giống nông nghiệp Khánh Lâm 2 là 144 ha. Vùng CNC được quy hoạch thành 3 khu vực sản xuất ứng dụng CNC: Sản xuất rau, củ, quả đến năm 2020, với diện tích 50ha và đến năm 2030 là 100ha; sản xuất, nhân lúa giống đến năm 2020 với diện tích 100ha tại khu Khánh Lâm 1; cây ăn trái (nhóm cây có múi, dừa) và giống cây trồng cấy mô đến năm 2020 là 56ha và đến năm 2030 là 108ha.

Phát triển Vùng CNC theo hướng hiện đại với mục tiêu sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Được biết, ước tổng kinh phí thực hiện Vùng CNC trên 334 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 92 tỷ đồng, số tiền còn lại được đầu tư bằng nhiều nguồn khác nhau.

Đây là Vùng CNC đầu tiên tại Cà Mau. Cùng với đó, phát huy lợi thế, Cà Mau xúc tiến xây dựng Khu nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Năm Căn với diện tích khoảng 400ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *