Triển khai một số văn bản pháp luật mới

Hội nghị triển khai các văn bản luật, gồm: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019); Luật Thư viện năm 2019, Luật Chứng khoán năm 2019; Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019)…

Ông Phạm Chí Hải, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, các văn bản luật đợt này đưa ra nhiều nội dung với những quy định rõ, chặt chẽ hơn, giúp xác định rõ hơn về cấp chính quyền, phân cấp phân quyền, tăng giảm cấp phó phù hợp với từng địa phương; cùng với một số điều sửa đổi, bổ sung mới trên cơ sở một số Luật ban hành năm 2017, 2019…

Việc tổ chức hội nghị triển khai giúp các địa phương kịp thời nắm bắt, triển khai đến cán bộ và nhân dân trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *