Triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Năm 2019, Ban BV,CSSKCB Trung ương quản lý và chăm sóc 1.611 cán bộ cấp cao; các ban BV,CSSKCB tỉnh, thành phố quản lý, chăm sóc 676 cán bộ.

Hội nghị cho biết, hiện có một số tỉnh thực hiện chuyển Ban BV,CSSKCB về bệnh viện đa khoa tỉnh, từ đó đã góp phần giảm đầu mối trong công tác khám chữa bệnh và mô hình này rất cần được nhân rộng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Ban BV,CSSKCB Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 215-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban BV,CSSKCB Trung ương.

Chính phủ cần chỉ đạo Bộ, ngành liên quan có cơ chế tài chính đặc thù cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh ở nước ngoài và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tham gia khám chữa bệnh cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Đối với các địa phương, cần tăng cường chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng BV,CSSKCB. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chính sách cho cán bộ làm công tác này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *