Triển khai thực hiện 150ha Cánh đồng lớn thâm canh lúa cao sản

Mô hình Cánh đồng lớn thâm canh lúa cao sản được triển khai thực hiện tại Ấp 7, xã Khánh Lâm, với quy mô 150ha cho 96 hộ nông dân tham gia. Tổng nguồn kinh phí đầu tư thực hiện là 143 triệu đồng, từ ngân sách nhà nước năm 2016, phương thức hỗ trợ 30% lúa giống và 100% chi phí, tuyên truyền, tập huấn và tổng kết hội thảo, còn lại 70% vốn đối ứng hộ tham gia bỏ ra.

Thời gian thực hiện từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Ông Tiết Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Mục tiêu của phương án Cánh đồng lớn thâm canh lúa cao sản là nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân sản xuất theo hướng nhỏ lẻ, tiến đến sản xuất theo mô hình liên kết các hộ nông dân để sản xuất theo quy mô lớn, tập trung, định hướng sản xuất theo hình thức kinh tế hợp tác trong những năm tiếp theo. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trong năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *