Triển lãm tranh sơn dầu mừng sinh nhật Bác

Tình quân dân trên đảo. Tranh: PHAN THÁI HOÀNG

40 bức tranh chất liệu sơn dầu với hai trường phái tả thực (họa sĩ Lê Việt Hồng) và đương đại (Phan Thái Hoàng) chủ đề ca ngợi về Bác, về biển đảo quê hương; về Cà Mau xưa & nay… đã nêu bật được công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc; thể hiện rõ chủ trương sống, học tập và noi gương tác phong, đạo đức của Người.

Cột mốc điểm cuối Đường Hồ Chí Minh. Tranh: LÊ VIỆT HỒNG

Đồng thời, qua các tác phẩm cũng cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2/6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *