Trình diễn kỹ thuật sản xuất bột tôm, bột ruốc

Tổng vốn đầu tư theo Đề án là 13,5 tỷ đồng; công suất thực tế là 2.880 tấn sản phẩm/năm; tổng doanh thu là 47,5 tỷ đồng/năm; lợi nhuận sau thuế hơn 4,6 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 16 lao động địa phương.

Hoạt động này thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2018 của Sở Công thương Cà Mau.
Năm 2017, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 185.000 tấn/năm, tương ứng với số lượng đầu vỏ tôm là 55.500 tấn/năm. 
Nắm bắt được lợi thế về lượng đầu, vỏ tôm từ các cơ sở sản xuất tôm khô và các nhà máy chế biến thủy sản; Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất khẩu Đại Phát triển khai đầu tư mới dây chuyền sản xuất bột tôm, bột ruốc sử dụng nguồn nguyên liệu là phế phụ phẩm từ đầu, vỏ tôm.
Sau khi khảo sát, đánh giá nguồn nguyên liệu, năng lực đầu tư khoa học công nghệ, thiết bị, tiềm năng về thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Cà Mau tiến hành đầu tư mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bột tôm, bột ruốc tại đây.
Ngành chuyên môn đánh giá, phía Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất khẩu Đại Phát đã sử dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần tạo ra sản phẩm mới cho tỉnh.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *