Trong tháng 6 sẽ có nhiều hoạt động lớn về ngành tôm Cà Mau

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo được ghi nhận, làm cơ sở để xây dựng giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong liên kết chuỗi, hỗ trợ để ngành tôm phát triển theo kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, các Tổ chức phi Chính phủ đã thúc đẩy được hơn 60 hợp đồng liên kết đầu vào chuỗi giá trị ngành hàng tôm cho 15 hợp tác xã và 17 tổ hợp tác ở tỉnh Cà Mau, gồm 800 hộ, với tổng diện tích 1.500ha.

Ngoài ra, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản: Tập đoàn Minh Phú và các Công ty: Cases, Minh Cường, Quốc Việt, Thanh Đoàn, đã liên kết xây dựng vùng nuôi theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích 19.000ha/4.200 hộ; trong đó, tôm thâm canh là 675ha/552 hộ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng liên kết chuỗi giá trị ngành tôm tại 3 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau; kinh nghiệm liên kết vùng nuôi thực hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và có thị trường ổn định; nâng cao giá trị ngành hàng tôm thông qua hợp tác và liên kết xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn nuôi tôm có trách nhiệm. Từ đó, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong liên kết chuỗi giá trị của các hợp tác xã.

Để hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng tôm, hội thảo đã nêu ra giải pháp cho khâu sản xuất, chế biến; phát triển thị trường và sản phẩm; tăng cường liên kết dọc và quản lý chuỗi nuôi trồng thủy sản, thành lập các hiệp hội ngành hàng; cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các chính sách thuế, tín dụng…

Qua hội thảo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, làm cơ sở để xây dựng giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong liên kết chuỗi, hỗ trợ để ngành tôm phát triển theo kế hoạch đề ra.

Thông tin từ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, trong tháng 6 tới sẽ có nhiều hoạt động quan trọng của ngành tôm: Diễn đàn chuyển giao công nghệ ngành nuôi tôm, diễn đàn tôm Việt, góp ý tham vấn liên kết chuỗi ngành hàng tôm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *