Trưng bày, triển lãm chuyên đề: “Văn hóa Raglai Ninh Thuận” tại Cà Mau

Tộc người Raglai là một trong 34 tộc người cư trú lâu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Với số dân 70.453 người, họ sống tập trung ở các khu vực trung du, miền núi, thuộc các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải và Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận). Chuyên đề “Văn hóa Raglai Ninh Thuận” tại Cà Mau là sự chắt lọc những tinh hoa đặc sắc mang đậm nét đặc trưng của tộc người Raglai, với 224 hiện vật và 65 hình ảnh.

Giám đốc Bảo tàng Ninh Thuận, bà Lê Thị Tuyết Ánh: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào Raglai đang dần mai một và biến đổi ít nhiều. Chúng tôi, những người trực tiếp làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, với mong muốn cùng với các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và đồng bào Raglai bảo tồn, phục hồi và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Raglai.

Triển lãm diễn ra đến tháng 6/2018.

Giới thiệu với khách tham quan về Lễ ăn đầu lúa dân tộc Raglai.

Trang phục truyền thống của người Raglai.

Vũ khí thô sơ của dân tộc Raglai dùng để chiến đấu với giặc Mỹ.

Hình ảnh hoạt động sản xuất và săn bắt.

Tham quan khu trưng bày dụng cụ nghề truyền thống dân tộc Raglai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *