Trường Tiểu học Nguyễn Tạo tổng kết năm học 2017 – 2018

Năm học 2017 – 2018, Trường Tiểu học Nguyễn Tạo có tổng số 28 lớp học, cơ sở vất chất phục vụ tốt cho công tác giảng dạy cũng như học tập của thầy cô giáo và các em học sinh.

Tổng số học sinh toàn trường là 1.050 em thuộc 5 khối lớp, trong đó tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học là 99,6%, 100% hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh được khen thưởng 79%.

Nhà trường trao thưởng cho các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn chú ý đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, năng động tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại, trong công tác chuyên môn, vận dụng tốt phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực tham gia các hội thi, phong trào của ngành tổ chức đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nhà trường đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch giáo dục theo định hướng năng lực học sinh, tổ chức các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá.

Tại lễ tổng kết nhà trường đã khen thưởng cho 2 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, khen thưởng 837 em học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *