Từ năm 2015 – 2018, Cà Mau giảm 17.509 hộ nghèo

Qua 3 năm triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2018 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sát yêu cầu thực tế trong tình hình mới.

Về xây dựng NTM, văn minh đô thị, hiện toàn tỉnh có 29 xã NTM và 4 phường (1, 2, 5,7) văn minh đô thị.

Tính đến cuối tháng 1/2019, toàn tỉnh đạt 1.080 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,2 tiêu chí, tăng 7 tiêu chí so với năm 2016, tăng 62 tiêu chí so với năm 2017 và tăng bình quân 9,6 tiêu chí/xã so với thời điểm xuất phát năm 2011.

Dự kiến năm 2019 công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn NTM và 1 phường văn minh đô thị. Đến năm 2020, có 50% số xã và huyện Thới Bình đạt chuẩn NTM. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Về công tác giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 12.028 hộ nghèo, chiếm 4,04%, giảm 17.509 hộ, 5,9% so với năm 2015. Hộ cận nghèo 8.004 hộ, chiếm 2,69% giảm 2.993 hộ, 1,01% so với cuối năm 2015.

Riêng huyện U Minh, đơn vị chỉ đạo điểm trong công tác giảm nghèo bền vững, phân công 50 cơ quan, ban, ngành cấp huyện giúp đỡ 50 ấp có tỷ lệ hộ nghèo trên 10% và gia đình chính sách nghèo; đồng thời phân công cấp ủy huyện, trưởng, phó ban, ngành cấp huyện phụ trách 12 ấp của xã Khánh Tiến về xây dựng NTM.

Kết quả, hộ nghèo cuối năm 2015 là 5.394 hộ, chiếm 21,37%, đến nay còn 1.967 hộ, chiếm 7,65%, giảm 3.427 hộ.

Ông Lâm Văn Bi nhận định: “Công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững có mối tương quan, tác động qua lại và gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến thực sự trong nhận thức và việc làm cụ thể toàn thể cán bộ và người dân. Lưu ý, trong quá trình xây dựng NTM, văn minh đô thị cần quan tâm phát triển các tiêu chí thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời tăng cường công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao các tiêu chí đã đạt; trong công tác giảm nghèo nên giảm thiểu nguy cơ tái nghèo, do tổ chức sản xuất chưa thực sự bền vững, sản phẩm nông dân làm ra trong tình trạng được mùa mất giá và nguy cơ lao động mất việc do đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu”.

Ông Phạm Bạch Đằng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể  tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn liền với năm Dân vận chính quyền. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao nhận thức về xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy. Trong thực hiện các đề án, nhất là đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, cần quan tâm đến sản xuất sạch và nông nghiệp hữu cơ để đáp ứng nhu cầu xã hội. Đặc biệt, trong công tác giảm nghèo, tiếp tục rà soát lại từng hộ nghèo, đối tượng nghèo cụ thể, để đề ra kế hoạch cụ thể, chi tiết, tránh tình trạng chung chung, dàn trải.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *