Từ năm 2015 đến nay, Cà Mau đã tinh giản 1.260 biên chế

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Sở Nội vụ tổ chức ngày 16/1.

Trong năm qua, Sở Nội vụ tiếp nhận 31 đơn, đã xem xét và chuyển 15 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu và phản ảnh, kiến nghị đều được xem xét, xử lý trong thời hạn quy định.

Tổ kiểm tra công vụ đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch 3 đơn vị và kiểm tra đột xuất 3 đơn vị. Tại các cơ quan được kiểm tra, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt quy định về thời gian làm việc; trong giao tiếp, ứng xử với công dân luôn thể hiện sự tôn trọng, thái độ lịch sự, hướng dẫn tận tình.

Về công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, tính từ ngày 1/1 đến ngày 13/12/2019, tiếp nhận 1.032 hồ sơ, đã giải quyết 1.022 hồ sơ đúng hạn, còn lại 10 hồ sơ, thủ tục đang trong thời gian giải quyết.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 40 bà mẹ; Huân chương Kháng chiến các hạng cho 68 cá nhân; Huy chương Kháng chiến các hạng cho 36 cá nhân; Huân chương Lao động cống hiến cho 5 cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu những vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, tinh giản biên chế, thi tuyển công chức, viên chức… tại các cơ quan, đơn vị và đề xuất phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *