Tự ý đưa nước mặn vào 50.000ha đất lâm nghiệp, đất trồng lúa để nuôi tôm

Ông Chung Tấn Hướng, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị thẩm tra tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo ông Chung Tấn Hướng, đến nay có gần 50.000ha của 3 huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình ảnh hưởng từ thực trạng trên. Đây là vấn đề rất lớn, nhiều giải pháp đề ra nhằm ngăn chặn tình hình tự ý đưa nước mặn vào đất trồng lúa, đất lâm nghiệp để nuôi tôm, tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả.

Nhiều vấn đề trong tổ chức hoạt động của UBND các cấp được các ban HĐND tỉnh đóng góp ý kiến, trong đó nhấn mạnh đến quyết tâm thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, an sinh xã hội, mà trọng tâm là tình hình sản xuất nông nghiệp.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối nhiệm kỳ – Kỳ họp lần thứ 15, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, những nội dung hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng các cơ quan tư pháp, các ban HĐND tỉnh sẽ được báo cáo khái quát trước đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, để nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, tích cực, đáp ứng được yêu cầu phát triển xã hội, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *