“Tuổi trẻ Năm Căn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”

Đại hội với chủ đề “Tuổi trẻ Năm Căn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”; 167/167 đại biểu chính thức được triệu tập là những đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ 2.700 đoàn viên trong huyện; cùng mang nhiều ý chí, niềm tin và kỳ vọng gửi đến Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Năm Căn đã nhiệt tình, chịu khó, học hỏi, chủ động, sáng tạo trong công tác; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; thực hiện nhiều công trình, phần việc đạt hiệu quả cao.

Kết quả, đã thực hiện đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Trong đó nổi bật là chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn hàng năm có ít nhất 5 công trình, phần việc trở lên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 10.000 thanh niên…

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ mới với 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Đại hội sẽ kết thúc vào chiều 27/4; nội dung quan trọng là bầu trực tiếp Bí thư Huyện Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm giúp tuổi trẻ Năm Căn định hướng hoạt động cho một nhiệm kỳ mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *