Tuyên dương hơn 54.000 gia đình hiếu học và gia đình học tập

Thời gian qua Hội Khuyến học các cấp kết hợp với các nghành mở hơn 1000 lớp trung tâm học tập cộng đồng.

Thời gian qua, Hội khuyến học 9 huyện, thành phố, 101 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ổn định về tổ chức và hoạt động có hiệu quả.

Thành lập mới 30 chi hội và ban khuyến học. Kết nạp mới hơn 31 ngàn hội viên hội khuyến học. Nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên hơn 99 ngàn hội viên.

6 tháng đầu năm 2017, Hội Khuyến học các cấp tích cực triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Tỉnh Hội cũng đã bình xét, công nhận và tuyên dương hơn 54.000 gia đình hiếu học và gia đình học tập, gần bằng 19% tổng số hộ dân trong tỉnh. Những Hội Khuyến học tiêu biểu trong phong trào này là: TP. Cà Mau, huyện Đầm Dơi và huyện Thới Bình.

Hội Khuyến học các cấp cũng đã mở hơn 1.000 lớp trung tâm học tập cộng đồng, có trên 36.000 lượt người tham gia học tập. 6 tháng đầu năm, các cấp hội Khuyến học trong tỉnh vận động xây dựng Quỹ khuyến học ước đạt 9,9 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã trao tặng hơn 4.500 suất học bổng, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần giảm tỷ lệ bỏ học trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển hội viên mới ở một số đơn vị còn nhiều khó khăn, chưa được chú trọng. Hội khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, trường học hoạt động không thường xuyên, chưa xây dựng được phong trào khuyến học, khuyến tài.

Nhiều cơ quan, ban ngành, đơn vị, công ty chưa có tổ chức hội khuyến học.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh các phong trào Khuyến học khuyến tài, Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *