Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GRDP của tỉnh còn thấp

Theo báo cáo từ Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, năm 2013 toàn tỉnh có 257 HTX, đến cuối năm 2019 còn 211 HTX và 1.085 tổ hợp tác. Trong giai đoạn 2013-2019, đã giải thể 258 HTX hoạt động kém hiệu quả.

Ông Đỗ Văn Sơ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, báo cáo với đoàn giám sát.

Ghi nhận từ thực tế hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh hiện nay là phần lớn các mặt hàng nông sản do HTX sản xuất chưa đảm bảo quy mô về mặt số lượng và chưa chứng nhận về mặt chất lượng, kể cả một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như lúa gạo, tôm, cua. 

Thành viên HTX cũng như nông dân chưa thật sự có ý thức và quyết tâm áp dụng các quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn, chứng nhận trong nước, khu vực và quốc tế. Điều này gây khó khăn trong việc đưa hàng hóa tham gia hội chợ và xúc tiến thương mại, thương mại điện tử.

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đi vào hoạt động từ năm 2016, đến cuối 2019 đã giải ngân cho 314 lượt dự án, với số vốn hơn 49 tỷ đồng, bình quân hơn 156 triệu đồng/dự án. Tuy nhiên, đến nay có trên 50% dự án đã quá hạn hợp đồng.

Theo ông Đỗ Văn Sơ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhận định, bên cạnh những thuận lợi nhất định, thì kinh tế tập thể của tỉnh vẫn chưa đạt được mục tiêu tổng thể.

HTX chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GRDP của tỉnh còn thấp (2,5%); quy mô HTX còn nhỏ, bình quân 17 thành viên/HTX; chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn nhiều bất cập, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn…

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiến nghị bố trí ngân sách nhà nước hàng năm và trung hạn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.

“Cần đưa nhiệm vụ, giải pháp và triển khai Đề án phát triển HTX, tạo sự đột phá trong phát triển HTX trên địa bàn tỉnh vào Nghị quyết của tỉnh trong nhiệm kỳ mới”, ông Đỗ Văn Sơ đề xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *