U Minh: 2.849 người phải sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm

Trong đó, có 21 hộ dân sống trên đất rừng phòng hộ phải di dời khẩn cấp (17 hộ không đất, 4 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo), buộc phải di dời ngay vào khu tái định cư Lung Ranh.

Qua thời gian vận động, thuyết phục, kết quả có 11 hộ chấp nhận di dời vào khu tái định cư Lung Ranh.

Cán bộ ban, ngành xã tích cực đến vận động những hộ dân còn lại di dời vào khu tái định cư Lung Ranh.

Còn lại 10 hộ không chấp hành di dời (4 hộ có đất, 6 hộ không đất, 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo). Hầu hết những hộ này sống bằng nghề khai thác đánh bắt gần bờ, nhà ở cất bằng cây lá tạm bợ, không đảm bảo an toàn khi có sóng to gió lớn.

Hiện huyện U Minh đang chỉ đạo xã Khánh Hội cùng cấp ủy phụ trách ấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động buộc các hộ trên phải di dời vào khu tái định cư Lung Ranh sinh sống trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *