U Minh: 821 phương tiện khai thác thủy sản vào bờ an toàn

Các phương tiện vào neo đậu an toàn.

Trong đó có 606 phương tiện neo đậu trong bờ; 215 phương tiên neo đậu trú bão tại các đảo, gồm: Hòn Chuối 21 phương tiện; Hòn Khoai 105 phương tiện; Thổ Chu 79 phương tiện.

Để đảm bảo tốt công tác phòng chống bão số 1, hiện nay, UBND huyện U Minh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; Đồn Biên phòng Khánh Hội, Khánh Tiến cấm các phương tiện không được ra khơi trong thời điểm này; bên cạnh đó chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân có ý thức chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản khi bão xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *