U Minh: Triển lãm ảnh tư liệu nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện

Lãnh đạo huyện U Minh tham quan triển lãm ảnh.

Triển lãm gồm 70 ảnh; kích thức 50 x70cm, là những tác phẩm ghi lại hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Mục đích của việc tổ chức trưng bày ảnh tư liệu nhằm giới thiệu về thành tựu kinh tế, xã hội của huyện U Minh qua 40 năm hình thành và phát triển, qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp kỷ niệm 40 năm, khơi dậy tinh thần yêu nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *