UBND tỉnh họp mở rộng

Tổng sản lượng thủy sản đến nay đạt 382.000 tấn, bằng 68,2% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng tôm 126.050 tấn, đạt 60,5% kế hoạch, tăng 4,7%.

Trong 9.473ha nuôi tôm công nghiệp, có 2.410ha nuôi theo hình thức siêu thâm canh, góp phần đáng kể tăng sản lượng tôm cho chế biến và xuất khẩu; đưa tỷ trọng xuất khẩu lũy kế đạt 632,6 triệu USD, bằng 52,7% kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; lượng khách đến tham quan và doanh thu du lịch ngày càng tăng; an ninh chính trị được giữ vững; không xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.  

Tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến ngày 20/8, dịch đã xuất hiện trên địa bàn 52 xã thuộc các huyện và TP. Cà Mau; số lượng buộc phải tiêu hủy 2.003 con, với tổng trọng lượng gần 130 tấn. Có 3 xã đã qua 30 ngày chưa phát sinh thêm heo bệnh là Tân Hải (huyện Phú Tân), Hàm Rồng và Hiệp Tùng (huyện Năm Căn).

Tổng chi phí đã chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh đến nay hơn 20 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị chức năng đang tiếp tục duy trì công tác phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi theo quy định.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so kế hoạch (38,8%); tình hình thiên tai diễn ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân…

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Dư Minh Hùng thông tin xung quanh công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh Thanh tra tỉnh thông tin kết quả thanh tra về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch, sử dụng đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh; ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thông tin về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất –  quản lý, sử dụng đất đai và môi trường.

Dịp này, UBND tỉnh phát động Phong trào cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau thi đua gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *